Emmausz Közösség

Megalakulásunk

 

2013. szeptemberében indult ez a lelkes fiatalokból, többnyire egyetemistákból álló csapat. Ezek a fiatalok már korábban is keresték Istent, volt, aki már mélyebben is megtapasztalta Isten szeretetét azelőtt, és szerette volna hitét most más testvérekkel együtt megélni, és még jobban kamatoztatni a Szentlélek által kapott kegyelmeket. Volt, aki járt már előtte több közösségbe is, de egy radikálisabb, Isten iránti elköteleződésre vágyott, hogy egészen Isten vezetése alatt, az Ő látásában járjon a „szűk ösvényen”.

Azóta hétről hétre rendszeresen összejárunk imádkozni, együtt dicsérjük Istent minden alkalommal, miközben csodálatos módon megtapasztaljuk az Ő jelenlétét, mind a közös imádságban, mind a testvérek tanúságtétele, mind pedig az Ő Igéje által. Isten hétről hétre vezet bennünket az Igéből fakadó tanítások által egyre inkább beljebb, az Ő rólunk elgondolt terveibe. Kéz a kézben megyünk együtt Isten útján egymást meghallgatva, segítve, szeretve, miközben az Úr elhalmoz mindnyájunkat az Ő ajándékaival és karizmáival. Ezen az úton egyaránt tapasztaljuk az egységet, az elfogadást és szeretetet, a harcokat és áldozatokat is, de végsősoron Isten mindenek feletti győzelmét!

 

Küldetésünk

 

Az Emmausz nevet azért kaptuk, mert az egykori emmauszi tanítványokhoz hasonlóan mi is tanítványként szeretnénk járni Isten útján, megtapasztalva szüntelenül a Vele való csodálatos találkozás örömét ezen az úton. Vágyunk arra is, hogy ahogyan az egykori tanítványok szeme is megnyílt, amikor Jézus megtörte számukra a kenyeret, és a szívük pedig lángolt, amikor kifejtette nekik az Írásokat, a mi szemünk is mindig megnyíljon Isten látására az életünkben, hogy felfedezzük Őt a teremtett világban, a másik emberben, és hogy Isten vezetése alatt az Ő rólunk alkotott tevei szerint végezzük el  a ránk bízott küldetést. És vágyunk arra, hogy a mi szívünk is ugyanúgy lángoljon, amikor az Ő Igéjét és tanítását hallgatjuk, és valóra váltjuk az életünkben. Küldetésünknek is érezzük azt, hogy ilyen lángoló szívű közösségként legyünk jelen ebben a világban. Ahogy mindnyájunk szívében ég ez a láng, Isten szeretetének soha ki nem alvó Tüze, úgy szeretnénk, hogy égjen mások szívében  is. És együtt pedig mintegy nagy lánggá, tűzzé összeolvadva szeretnénk Isten dicsőségének fényét sugározni a világban, és hirdetni az Ő tetteit, hogy az emberek mind jobban megismerjék az egyedüli igaz Istent, és akit küldött, Jézus Krisztust.

 

Szolgálataink

 

Istennek a vízióiba beállva mi is részt veszünk az „utolsó idők” munkálataiban, hogy Isten szüntelen dicséretébe bekapcsolódva közbenjárjunk a világért, hogy Isten népe, a „Mennyasszony” felkészülhessen „Vőlegénye” eljövetelére. Ezért hetente többször is, rendszeresen részt veszünk a Pécsi Imádság Háza nyitott imamissziós szolgálatában, ahol zenés-, vagy Ige által vezetett imádsággal dicsőítjük Istent, illetve közbenjárunk az emberiség, városunk, országunk égető problémáiért.

 

 

Ezen kívül minden hónap 3. csütörtökén ugyancsak az Imaházban nyitott evangelizációs alkalmat tartunk, melyre szeretettel hívunk és várunk minden érdeklődőt mind a fiatalabb, mind az idősebb korosztályból! Ezeken az alkalmakon együtt dicsőítjük Istent, meghallgatjuk a testvérek Igei alapú buzdítását, tanúságtételeit, miközben tapasztaljuk a Szentlélek szinte kézzel fogható jelenlétét.  Arra is lehetőséget biztosítunk minden résztvevőnek, hogy személyes közbenjáró imádságot kérjen problémáiért a szolgáló testvérektől, az alkalom végén pedig mindenkit várunk egy szerény kis agapéra, beszélgetésre, ismerkedésre.

Szeretettel várunk mindenkit programjainkra!

Gyere és csatlakozz hozzánk Te is, hogy együtt építhessük Isten országát és örvendezhessünk az Úr csodálatos jelenlétében és nagyszerű terveiben!

Ifjúsági evangelizáció