top of page

ima európáért

Ünneplés és Dicsőítés

Hálaadás és dicsőítés által változik meg

mélyrehatóan az életünk

Imádság, Evangelizáció és Tanítványozás. Ezek az életünk központi tartóelemei. Ehhez az is hozzátartozik, hogy ünnepeljünk, és hogy dicsőítsük Istent mindazért, ami Ő tesz, és azért, aki Ő maga!

Ez megváltoztatja az életünket, mert a szívünk, az életünk és a dolgokhoz való hozzáállásunk ezek által formálódik.

 

Vörös fonalként húzódik végig a Biblián a meghívásunk, hogy hálatelt szívvel, a külső körülményektől és az életszakaszainktól függetlenül imádnunk kell Istent. Ehhez nekünk egy tudatos döntést kell hoznunk. Isten örül egy hálás szívnek, amely arra rendeltetett, hogy imádja Őt.

 

Ha akár csak egyszer is, csendben elgondolkodunk, akkor sok dolog eszünkbe juthat, amiért igazán hálásak lehetünk. „Minden jó adomány és minden tökéletes ajándék felülről van, a világosság Atyjától száll alá, akiben nincs változás, még árnyéka sem a változásnak.” (Jakab 1,17)

 

December 1-jén kezdődik a Betakarítási Ciklus 4. fázisa: „Ünneplés és Dicsőítés”. Örömteli szívvel akarjuk ünnepelni Istent és Neki mindent megköszönni, amit tett, és imádni Őt páratlan egyedülállóságáért!

 

Isten nagy erővel cselekszik ma Európában. Hívd meg barátaidat és ismerőseidet, hogy ünnepeljük együtt a mi Istenünket!

Nagy várakozással tekintünk erre az időre, amiben együtt emelhetjük magasra Jézus nevét.

 

Isten gazdag áldását kívánjuk neked!

ESBS Team

Valóban ünnepeljünk!

Ha ajándékot kapunk, örülünk neki. Élvezzük, megnézhetjük, megszagolhatjuk, meghallgathatjuk. Az ajándék abban a pillanatban kézzelfoghatóvá, realitássá válik. Ha az ajándék, amit éppen most kaptunk, a boltban maradt volna, akkor azt nehéz lenne számunkra megérteni és valóságosan megismerni.

Ha hálásak vagyunk Istennek, akkor ezt Felé ténylegesen ki is kell fejeznünk: a saját szavainkkal, olyan szavakkal, amik a szívünkből jönnek elő. Ezek a szavak fontosak, erőteljesen, kreatívak.

 

Ünnepeljünk, és adjunk hálát mindazért, amit Isten cselekedett!

Hálánkat fejezzük ki szavakkal, amiket az emberek meghallhatnak, mondatokkal, amiket elolvashatnak, és olyan ünnepekkel, amik generációkon át is az emberek emlékezetében maradnak.

 

Gyönyörű szép napot kívánunk neked!

A „Europe Shall Be Shaved” Csapata

Az igazi ünneplés

Mit olvasunk erről a Bibliában?

Olyan időket élünk, amikor a virtuális valóságot talán még többre is tartjuk, mint a kézzel foghatót. Gyakran Istenhez fűződő kapcsolatunkat is így éljük meg, mikor azt kérdezzük, mi értelme van ezt, vagy azt tenni, vagy mondani. Mi haszna van templomba járni és ott igazi kapcsolatokat kialakítani, ha abban hiszünk, hogy a virtuális kapcsolatok sokkal egyszerűbbek? Egy kattintás és a probléma „megoldva”!

Egy ószövetségi történet éppen erről mesél. Józsue könyvének 4. fejezetében látja Izrael népe, amint a Jordán kiszárad, hogy átkelhessenek az ígéret földjére. Az Úr azután megparancsolja Józsuénak, hogy gyűjtsenek 12 követ emlékeztetőül. Józsue a 12 kőből emlékművet építtet… a folyó közepén! Elképzelhető, hogy ez a hálaemlékmű rögtön virtuális és megfoghatatlan lett, amint a folyó visszatért medrébe és a hullámok elmosták.

Akkor Józsue megkérte az izraelitákat, hogy gyűjtsenek még egyszer 12 nagy követ, és ezúttal a tábor közepén emeljenek emlékművet, hogy az emberek Isten tettéről beszéljenek, és rá emlékezzenek. Nomádok voltak, minden költözéskor vitték magukkal a nehéz köveket és megemlékeztek Istenről, aki minden lépésüket segíti. Nekünk is ki kell fejeznünk köszönetünket és hálánkat. Ennek az ünneplésnek szokásunkká, életmódunkká kell válnia, hogy a hála az élet legnehezebb időszakában is jelen legyen, mint a kövek „a tábor közepén”.

Lukács 17,12-19-ben 10 leprás gyógyul meg, és valószínű, hogy mindnyájan örülnek és hálásak ezért. De csak egy jön vissza, hogy megköszönje ezt Jézusnak. „Egyikük, amikor látta, hogy meggyógyult, visszajött Jézushoz és lába elé borulva hangosan dicsérte Istent.” Jézus így szólt hozzá: „Kelj föl és menj! Hited meggyógyított téged!” Ez az ember többet nyert, mint a többiek.

Ünnepeljük az Úr tetteit valódi szavakkal és mondatokkal, amiket kimondhatunk és elolvashatunk! És legyenek olyan hálaadó ünneplések, amik generációkon keresztül fennmaradnak!

 

Pierre Baden

„Ünneplés és Dicsőítés” Team

Most rajtad a sor

Ha kitaláltad, hogy miért lehetsz hálás, akkor ne csak leírd azt, hanem saját szavaiddal mondd el Istennek! Köszönd meg, amit érted tett, de azt is, amit lakóhelyedért és országodért! Előre is gondolkodhatsz, és minden jóért hálát adhatsz, amit Isten a jövőben rajtunk és más embereken keresztül tenni fog.

Tanúságtételek

Isten mindenkiben jelen van, és a te életedben is aktívan közreműködik. Ünnepeljük őt minden győzelemért!

 

Thomas története:

„A nagyböjt kezdete óta ebédre csak vizet és gyümölcslevet iszom. Így böjtölök. És ezt 40 napig fogom tenni. Pap vagyok, és látom, hogy egyre többen jönnek a templomba, amióta böjtölök. Minden vasárnap új emberek, akik meg akarják ismerni Jézust. A környékünkön más lelkészek is így tesznek és hasonlót tapasztalnak.”

Susanne története:

„Éreztem, hogy imádkoznom kell Európáért és Istentől megerősítést kaptam, hogy ne hagyjam abba. Itt nálunk Finnországban nem várhatom, hogy a különböző egyházak együtt fognak imádkozni, de mi, akik mégis ezt tesszük, hozzájárulunk Európa megmentéséhez!”

Agnes története:

„Isten meghallgatja imáinkat és látja böjtölésünket. Már látom is az első jeleket. Ma egy barátnőm újságolta, hogy hitetlen fia –„váratlanul” – Istennel képzeli el az életét. Ehhez barátnőm segítségét kérte. Alleluja! Nagyon hálás vagyok ezért a kegyelemért, együtt örülök a családdal és köszönöm Istennek, hogy ilyen gyorsan megmutatta magát!”

10 000 okunk van, amiért hálásak lehetünk!

Oly’ sok dolgot köszönhetünk meg Istennek! A teremtést, az örök életet, az Ő felénk való hűségét, Jézus áldozatát. Hálásak lehetünk sokszínű életünkért, egy jó napért, mindazért, aminek örültünk, hogy Ő segítette a munkánkat… Számtalan okunk van arra, hogy Istennek köszönetet mondjunk!

 

Minél több dolgot veszünk észre, amit Isten az életünkben tesz (még akkor is, ha ezeket nem mindig azonnal ismerjük fel), annál több dolgot fogunk még meglátni, amiért hálásak lehetünk. Mindig többet és többet tanulunk arról, hogy Isten méltó arra, hogy ünnepeljük, és hogy még a nehéz életszakaszainkban is találhatunk mindig valamit, amit megköszönhetünk Neki.

 

Ünnepeljük Istent azért, aki Ő maga!

 

Az Úr gazdag áldását kívánjuk neked!

Az „ESBS Team” tagjai

10 000 ok!

Mit olvasunk erről a Bibliában?

Ez jó soknak hangzik: 10 000 ok, amiért Istennek hálásak lehetünk. Bizonyára kissé túlzásnak tűnik ez a szám, amit Matt Redman egyik dalának címéül választott. Azonban minél többet foglalkozunk ezzel a gondolattal, annál inkább rájövünk, hogy számtalan oka lehet Isten iránti hálánknak. Pál apostol bátorít minket, hogy Istennek minden ügyünkben hálásak legyünk és megerősít abban, hogy ez Isten akarata is (Ef 5,8 és 1Tessz 5,18). Az alábbiakban meg szeretnék említeni néhány dolgot, amiért Istennek hálával tartozunk.

Először is vannak olyan dolgok, amik közvetetten érintenek bennünket, mint például Isten nagysága és dicsősége: Ő alkotta meg az eget és a földet, a tengereket és mindazt, ami bennük van (Zsolt 146,6). Kezében tartja a világot és megőrzi azt (Zsolt 95,4), a hatalma végtelen (Ef 1,19). Ha tudunk ezekről, akkor hálát érzünk szívünkben, és Istent dicsőíteni és imádni akarjuk, azáltal, hogy minden áldásáról beszélünk. Jósága és hűsége további okok a hálaadásra (Ez 3,11). A teremtés szépségében megmutatkozik Isten jósága, hűsége pedig abban a tényben, hogy mindez több ezer éve fennáll. Isten ad esőt, és minden reggel felkelti a napot (Zsolt 147,7-9, Mt 5,45).

Továbbá vannak olyan dolgok, amik közvetlenül érintenek bennünket, mint az a tény, hogy Isten saját képmására teremtett bennünket (1Móz 1,27), és mindenkinek adományokat és képességeket adott. Csodálatosak vagyunk mindannyian (Zsolt 139,13-14), és Isten minden szál hajunkat számon tartja (Mt 10,30). Megköszönhetjük Istennek, hogy gondoskodik szükségleteinkről, ellát minket ruházattal és élelemmel (Fil 4,19, Mt 6,25-26). Minden Istentől származik és Őt dicsőíti (Róm 11,36). Azt is megköszönhetjük, hogy Isten figyel ránk és meghallgat minket (Zsolt 116,1). Áldást kapunk tőle és bővelkedő életet (Jn 10,10). Isten jósága és könyörületessége jelen van mindennapjainkban (Zsolt 23,6). Megőriz minket és segít nekünk. Ezekért a dolgokért is hálásnak kell lennünk.

Végül vannak még ennél is fontosabb dolgok, amikért hálásak lehetünk: Isten megmentett minket a haláltól és felajánlja nekünk az örök életet. Isten szólt és megteremtette a világot (1Móz 1,3.6), és mégis szenvednie kellett a kereszten, hogy legyőzze a halált és megszabadítson minket a bűntől (Mt 27,33.52). Jézus mindent elveszített, mi pedig mindent elnyertünk.  Áldozata révén kiengesztelődtünk az Atyával, Jézuson keresztül vezet hozzá út (Jn 14,6), és elnyerhetjük az örök életet (2Tim 1,10).

Imádkozzunk azért, hogy szívünk elteljen hálával ezért a hihetetlen kegyelemért és mások felé élő tanúk legyünk Isten jóságáról. Mit tudsz ma megköszönni Istennek?

Arnaud Bersier

„Ünneplés és Dicsőítés” Team

Most rajtad a sor

Mit köszönhetsz ma Istennek és mi okod van az ünneplésre? Írd fel és adj hálát saját szavaiddal! Sikerülni fog! Köszönetet mondhatsz vezetés vagy séta közben, otthon, mindig és mindenhol. Isten örül, ha beszélgetsz vele.

Tanúságtétel

Az élettörténetek bátorítanak minket és lehetővé teszik, hogy további áttörések és csodák történjenek. Bátran és félelem nélkül szeretnénk azt tenni, amire Isten meghívott minket.

Julia története:

„Ebben az évben családom és a magam számára életünk legnagyobb kihívására került sor… Idegen országba költöztünk! 2015-ben kezdődött minden, amikor Isten értésünkre adta, hogy valami újat tervez velünk,  és ezért addigi életünket hátra kell hagynunk… aktuális lett Márk 8,35 sora: „Aki meg akarja menteni életét, elveszíti azt, de aki érettem és az evangéliumért elveszíti életét, megmenti azt.” Így is történt. Elhagytuk hazánkat, Brazíliát, szép házunkat, munkahelyünket, barátokat, testvéreket, akik addigi életünkben velünk voltak. Isten valami egészen új dologra hívott.

Ez a radikális változás először nagyon nehéz volt számunkra… Másrészt viszont csodálatos volt átélni, hogy Isten hogyan mutat nekünk egészen új dolgokat, amiket korábban nem ismertünk!! Meggyőződésünk, hogy az engedelmesség elvezet minket a nekünk legmegfelelőbb helyre. 2018 februárjában Portugáliába költöztünk. Tanúságot teszünk Isten jóságáról és hihetetlen kegyelméről, ami minket ide elvezetett és hisszük, hogy mindvégig velünk marad.”

A hálás szívből száll fel a dicsőítés

Felismertük, hogy hálásnak lenni azt jelenti: nem a külső körülményekre figyelünk. Az Úr áldása teremti meg bennünk a hálatelt szívet. János így fogalmazza meg ezt: Azért szeretjük (az Istent), mert ő előbb szeretett minket. (1Jn 4,19)

 

Ezt a felismerést különböző módokon valósíthatjuk meg a mindennapjainkban. A dicséret és az ünneplés a mi hálával telt szívünkből fakad!

 

Vágysz arra, hogy Istent még bensőségesebben ismerd meg, és hogy egyre közelebb kerülj Hozzá?

Kívánjuk, hogy fedezd fel az Ő kegyelmének és szeretetének nagyságát!

Az Úr áldjon meg téged!

 

Az „ESBS Team” tagjai

Ünnepeljünk és dicsőítsünk!

El tudod képzelni, milyen lenne, ha egész Európában mindenki, fiatalok és idősek, elkezdenék dicsőíteni Istent, imádnák az Urat, a Királyt az otthonaikban, a családjaikban, az utcákon és a gyülekezetekben…?

 

Arra kaptunk meghívást, hogy dicsőítésünkkel ünnepeljük Őt. A forma és a mód, ahogyan ezt tesszük, nagyon különböző lehet, de ez Krisztus Testének a szépsége! Egy dolog biztos: Mindannyian azért teremttettünk meg, hogy Istent megdicsőítsük az életünkkel!

 

Azt kívánjuk neked, hogy amit megtapasztalsz, az bátorítson téged, hogy ki tudj tartani az imádságos életmódban.

Isten örül, ha imádod Őt! Ne felejts el minden nap legalább egy dologért köszönetet mondani Neki!

Övé mindenben a dicsőség és a tisztelet!

 

Paulina Zoetebier

az „ESBS Team”-ből

Valami igen drága és értékes jön létre

Végére értünk a 40 napos imának és böjtnek, amiben az ünneplésre és a dicsőítésre összpontosítottunk… vagy mégsincs vége?

Azt kívánjuk, hogy vidd tovább az életedben a dicsőítő életformát! Mindannyian különbözőképpen fejezzük ki Istennek az imádatunkat, másfajta nyelvezettel, különböző stílusban, de ami igazán számít, az az, hogy milyen szívvel fordulunk Istenhez. Valami igen drága és értékes dolog jön létre, ha készek vagyunk félretenni a köztünk lévő különbözőségeket, és Jézust állítjuk a középpontba!

 

Ha minden nap leírtál legalább egy dolgot, amiért hálás vagy Istennek, akkor most nézz rá erre a listára… mit látsz? Pontosan! Láthatod, hogy Isten mennyi jó dolgot cselekedett az életedben!! És Ő hűséges lesz 2019-ben is.

 

Szeretnénk továbbra is mindenért hálát és köszönetet adni Istennek mindazért, amit ebben az új évben tenni fog, és örömmel tölt el minket, hogy a következő 40 napban majd újra az imádságot és a megvallást helyezhetjük a középpontba (március 1. és április 9. között). Akkor majd azokért fogunk újra imádkozni, akik a környezetünkben élnek, de még nem ismerik Jézust!

 

Engedd, hogy a dicsőítésed felhangozzék, mert Isten méltó rá!

Az Úr gazdag áldását kérem rád!

 

Paulina Zoetebier

Az ESBS „Ünneplés és Dicsőítés” Team tagja

bottom of page