Mi az Imádság Háza mozgalom? 

 

Az Imádság Háza mozgalom egy keresztény felekezetek között megvalósuló imamozgalom, mely a bibliai Dávid király által felállított folyamatos dicsőítő szolgálat mintájára működik.

Tehát ennek megfelelően nem egy közösség, vagy gyülekezet, hanem egy szolgálat.

Így minden szolgáló testvér saját felekezetének elkötelezett közösségi/gyülekezeti tagja és emellett vállal heti rendszerességgel imaszolgálatot.

Vannak szolgálók, akik teljes időben - ún. imamisszionáriusként - vannak jelen a házban, míg mások világi munkájuk mellett szabad idejükben önkéntesként dicsérik az Urat.

Az imaházba bárki betérhet a nyitvatartási időben, aki szeretne eltölteni rövidebb-hosszabb időt Isten jelenlétében. Így akár munkából jövet néhány perc "felfrissülés" is gazdagíthatja az Úrral való kapcsolatunkat!

 

 

Számos helyen láthatjuk, hogy Isten dicsőségének új kiáradása hatalmas erővel érinti meg a mai generációt, létrehozva az ima és dicsőítés erőteljes mozgalmát.  Ez a mozgalom elterjedt az egész világon. Az ima városokat, országrészeket, nemzeteket változtat meg. A hívők új szenvedéllyel fordulnak Jézus felé megérintve az újjászületés Lelke által és attól a vágytól égve, hogy láthassák városuk és nemzetük megváltozását. A világ sok nagyvárosában, ahol elindították az imádság házát, elkezdett megváltozni a szellemi légkör. A szívek és az elmék megnyílnak Isten ismeretére és a dicsőítésre; megtörik az elnyomás, a szorongás lelke és újjászületés történik.

 

24/7 = 24 órában a hét minden napján

 

Az Imádság Háza célja, hogy - a mennyei trónterem mintájaként - az imaszobában éjjel-nappal, megállás nélkül történjék az Isten imádata és a közbenjárás.

 

    » Falaidra Jeruzsálem, őröket rendeltem; egész nap és egész éjjel sohase hallgassanak! Akik az Urat emlékeztetitek, ne legyen nyugtotok; és ne hagyjatok nyugtot neki, míg helyre nem állítja Jeruzsálemet és dicsőséggé nem teszi a földön! « – Iz 62,7

 

Az imaszobában folyó dicsőítés kétórás szakaszokban működik. Dicsőítés alapú imát használunk, vagyis a dicsőítő ének keveredik az imával. Egymást váltja a dicsőítő ének, nyelvének és nyelvima, az ima az Igével, a közbenjárás és a szellemi harc. Az egyes szakaszokban (2 óra) alapvetően az ima két típusa jelenik meg: az áhitat és a közbenjárás. Az áhitat Isten szépségére, dicsőségére és ragyogására fókuszál, ahogy az a Bibliában megjelenik. Megpróbál olyan légkört teremteni, hogy elmerüljünk az Ő jelenlétében és elmélkedjünk az Írásokon. A közbenjárás prófétikus, amit a Szentlélek az Ige által is vezet és ezáltal Isten uralmát valósítja meg a földön a hit és az elfogadó ima által. 

 

Víziónk

 

Ahogy Dávid király felállította a szüntelen imádás és dicsőítés sátrát a szövetség ládájának, úgy szeretnénk mi is hogy a Pécsi Imádság Háza is egy olyan hely legyen, ahol éjjel-nappal folyik az imádás. Itt találkozzanak az emberek és az imádságban közbenjárjanak azért hogy:

 

- meghívják az Urat, hogy uralkodjon az ő királyságában

- hogy Krisztus menyasszonya felkészüljön a mennyegzőre

- hogy megvalósuljon Isten terve, amit az egyházról, a közösségekről, a nemzetekről elgondolt

- a szellemi légkört pozitívan befolyásolják

- hogy lássák Pécs, az ország és az egész világ átalakulását

 

Az Imádság Háza mozgalom nem kötődik egyik felekezethez sem, így vannak közöttünk katolikus és protestáns testvérek is.

Minden keresztényt hívunk és várunk, aki magáénak érzi és elfogadja víziónkat, céljainkat és csatlakozni szeretne. 

 

Imádság háza más városokban

 

Az imádság háza mozgalomnak nincsenek mindenhol és mindenkrire érvényes szabályai. Jelenleg a világon több, mint 10.000 Imádság Háza működik. Ezek közül már több százban heti 168 órában zajlik szolgálat. Magyarországon városunkon kívül Kecskeméten, Budapesten, Sülysápon működik Imádság Háza.  Néhány ismertebb külföldi helyszín:

 

- Kansas City

    Itt több, mint húsz évvel ezelőtt indult a mozgalom és 1999 óta valós az éjjel-nappali szolgálat. Az imaszobán kívül sok egyéb szolgálatuk is működik, amiről bővebben honlapjukon is olvashatsz. Ezen kívül valós idejű webstream-en is bekapcsolódhatsz az ottani imába.

- Augsburg

    A kansasi példa nyomán 2006-ban kezdték és 2011-ben teljesült a cél, a megállás nélküli ima. Ők minden év januárjában imakonferenciát tartanak több ezer fő részvételével „MEHR” címmel. Honlapjuk szintén gazdag információval szolgál.

- Jerusalem

  Egyike a legrégebben működő Imádság Házaknak

A Pécsi Imádság Háza szolgálat

Az alábbi oldalon tekinthető meg imaszolgálatunk alapjairól készített diasor, ide kattintva.

 

 

*imamisszionárius: Dávid király idejében a szolgálók a király által finanszírozott szolgálók voltak, akiknek foglalkozásuk az volt, hogy éjjel-nappal az Úr ládája előtt dicsőítsenek és közbenjárjanak Izrael népéért. A mai korban Isten egyeseket hasonló szolgálatra hív, hogy teljes időben (hivatásszerűen) szolgáljanak színe előtt. Ezek az imamisszionáriusok támogatói kör segítségével tartják fenn magukat. 6-8 órás napi munkájuk felét az imaházban töltik, míg a fennmaradó részt egyéb szolgálathoz kapcsolódó tevékenységgel töltik.

Flach Ferenc

A Pécsi Imádság Háza vezetője

 

"Falaidra, Jeruzsálem, őröket állítottam, sem éjjel, sem nappal nem hallgathatnak. Ti, akik az Urat emlékeztetitek, sose nyugodhattok. Ne hagyjatok nyugtot neki, míg Jeruzsálemet föl nem építi és dicsőségessé nem teszi a földön." Iz 62,6-7