top of page

Kedves Látogató!

Ezen az oldalon a Pécsi Imádság Háza
imamissziós szolgálatának időpontjait, és a
szolgálók arcképcsarnokát találod.

Várunk szeretettel!

het beosztás

Heti beosztás - szolgálati időpontok

Az alábbi táblázatban látható, hogy az egyes szolgálócsoportok melyik időpontban szolgálnak.

(Az alkalom vezetője van feltüntetve.)

Minden időpontban bárki számára van lehetőség bekapcsolódni az imádságba.

- hangszeres dicsőítés = élő hangszeres dicsőítés és területi közbenjáró imaszolgálat

- dicsőítés az Igével = közbenjárás különböző imaszándékokért, imádat a Biblia szavaival

- őrszolgálat = imaházfelügyelet, ahova bárki bemehet csendesen imádkozni dicsőítő háttérzene mellett

szolgálói arcképcsarnok

Szolgálói Arcképcsarnok

Flach Ferenc

A Pécsi Imádság Háza vezetője

Szeretem az Imádság Háza szolgálatomat, mert…

Istent egy különleges módon tudom megtapasztalni benne. Kiemel a világi gondolataimból és a mennybéliekkel tölti meg.

 

Az én álmom az Imádság Háza szolgálattal az, hogy…

Egész Pécs városa egyszer az Úr jelenlétét keresse és találja meg.

Ferko.jpeg

Flach Gabriella

Szeretem az Imádság Háza szolgálatomat, mert…

Az Imádság Házában minden alkalommal megélhetem azt, hogy belépek Isten “tróntermébe”, az Ő csodálatos jelenlétébe, s ebben a "mennyei reflektorfényben" a "mennyei kamerák” előtt angyalai és szentjei társaságában dicsérhetem Őt, miközben Ő hall engem, figyel rám... és komolyan veszi minden szavam.

 

Az én álmom az Imádság Háza szolgálattal az, hogy…

A munkánkkal olyan alapot ássunk a jövő nemzedék számára, hogy az Imádság Háza egészen az Úr eljöveteléig fennmaradjon.

gabi.jpg
384854545_850257650051871_2081529981330073856_n.jpg

Flach Dorottya

Szeretem az Imádság Háza szolgálatomat mert….

ezáltal önmagam tudok lenni, otthon érezhetem magam és kiáraszthatom Jézus iránti tiszta szerelmemet!

Az én álmom az Imádság Háza szolgálattal az, hogy….

minél többen térjenek be Isten sátrába, közösségek alakuljanak ki, akikkel szüntelenül tudjuk dicsérni az Urat, akár kézzel, lábbal, szívvel, szájjal!

Képernyőfotó 2015-10-03 - 10.53.11_edited.png

Rőmer Károly

Szeretem az Imádság Háza szolgálatomat, mert…
az imádásban az élő Isten vonzása a Vele való találkozássá érik.


Az én álmom az Imádság Háza szolgálattal az, hogy…
a jelenlévők a jelen lévő valóságos Isten által ismerjék meg az isteni eredetű valóságos énüket, megtisztulást, gyógyulást, békét és szeretetet nyerjenek a Megváltótól.

Schubert Johanna

Szeretem az Imádság Háza

szolgálatomat, mert...

a hit útján járhatok, és érezhetem, hogy Mennyei Atyám vezet. Átléphetem határaimat, korlátaimat, Isten szerető jelenlétében. Tanulhatok hálát adni, dicsőíteni, a hitemben újra és újra megújulni, szeretetben növekedni, és mindezt jó testvérek között.

 

Az én álmom az Imádság Háza szolgálattal az, hogy...

egység legyen. Az imában, Istenben találjon egymásra keresztény és keresztény, ember és ember. Álmom, hogy az Atyában a minket elválasztó falak leomlanak, és ezáltal változni kezd közvetlen környezetünk, városunk, országunk, hogy Isten szeretett gyermekei lehessünk, szabadon.

DSC02907_edited.jpg

Márton Anett

Szeretem az Imádság Háza szolgálatomat, mert...

számomra a legjobb, legizgalmasabb, a legörömtelibb, a legdinamikusabb a barátaimmal, a közösségben lévő testvéreimmel dicsérni Istent.

313281241_1165008604103646_3355450613279838361_n.jpg
tibi.jpg

Ignácz Tibor

Szeretem az Imádság Háza szolgálatomat, mert…

Egyre jobban érzem, hogy rátaláltam az igazi küldetésemre. Szeretek közbenjárni városomért, szegényekért, peremen lévőkért. Ez az a hely, ahol Isten előtt megmutathatom a hűségem.

 

Az én álmom az Imádság Háza szolgálattal az, hogy…

Egy nagy csapatban szolgáljam az Urat, „augsburgos” példára, váltott műszakban napi 6 órában. Feleségemmel és közösségi tesókkal.

Ignáczné Janó Judit.jpg

Ignáczné Janó Judit 

Szeretem az Imádság Háza szolgálatomat, mert…

az Úr ide rendelt engem őrállónak, tehát a helyemen vagyok, az Ő küldetésében vagyok.

                                   

Az én álmom az Imádság Háza szolgálattal az, hogy…

Pécsen elinduljon a 24 órás folyamatos imádság a hét minden napján, a Pécsi Egyházmegye felszabaduljon Isten minden áldásának befogadására. Megszűnjön a városban a prostitúció. A keresztény egyházak és gyülekezetek egységben legyenek és egységük gyümölcseként ébredés köszöntsön városunkra.

Bárdonicsek Stella

Szeretem az Imádság Háza szolgálatomat, mert…

Lelkem imádságházának fizikai megnyilvánulása. Földi Mennyországom imaszobája és trónterme.

Az én álmom az Imádság Háza szolgálattal az, hogy...

Tömjén lehessek a dicsőítés oltárán.

facebook_1593523489094_edited.png

Edenhoffer Lilla

Szeretem az Imádság Háza szolgálatomat, mert…

Itt mindig van alkalmam Isten dicsőítésére! Szabadon lehetek az Úr előtt.

Az én álmom az Imádság Háza szolgálattal az, hogy...

A dicsőítés által az emberek megtérjenek, közelebb kerüljenek a jó Istenhez. Pécsen megszűnjön a bűnözés, ne végezzenek abortuszokat, és mindenki kedves, türelmes legyen a városban.

WP_20150821_05_30_25_Pro_edited.jpg
Csurgyók_Roland.jpg

Csurgyók Roland

Szeretem az Imádság Háza szolgálatomat, mert…

Itt mindig az Úrral való találkozást élem meg. Sokszor nehéz valóban jelen lenni a szolgálatban, de ilyenkor is mindig megtapasztalom az Úr jelenlétét, és hiányzik, mikor nem tudok Vele itt és így találkozni. Még nagyon sokáig szeretnék az Imádság Házában szolgálni, és dicsőíteni az Urat. Egész addig, míg nem csatlakozok a mennyei dicsőítő karhoz.

Az én álmom az Imádság Háza szolgálattal az, hogy...

Egyre tisztábban és őszintébben dicsérjem az Urat, és hogy a közbenjárásom segítségével sok ember tapasztalja meg Isten kegyelmeit.

Csurgyók-Simon Virág.jpg

Csurgyók-Simon Virág

Szeretem az Imádság Háza szolgálatomat, mert...

Az Imádság Házában az a legjobb, hogy angyalok és emberek együtt dicsérik az Istent.

Az én álmom az Imádság Háza szolgálattal az, hogy...

Felkészíti a szívem Jézus második eljövetelére.

Lőrincz Ákos

Szeretem az Imádság Háza szolgálatomat, mert…

Itt ismertem a meg a feleségemet.

Az én álmom az Imádság Háza szolgálattal az, hogy...

Egyre több szív nyíljon meg Krisztusnak és az Ő szeretetének.

Képernyőfotó 2016-11-22 - 16.18.22_edited.png

Lőrinczné Horváth Emőke

Szeretem az Imádság Háza szolgálatomat, mert…

Jó az Urat szolgálni minden helyzetben és időben. Másokért közbenjárni folyamatosan.

Az én álmom az Imádság Háza szolgálattal az, hogy...

Felébredjen a föld, és egyre több megtérő legyen.

emőke.jpeg
zsuzsi.jpg

Helstabné Katona Zsuzsanna

Szeretem az Imádság Háza szolgálatomat, mert...

nekem egy pici Mennyország, ahol közel az Isten, ahol könnyű imádkozni.

 Az én álmom az Imádság Háza szolgálattal...

már teljesült, a havi szentmiséken jelenlevő Eukarisztiával.

pisti.jpg

Nagy István

Szeretem az Imádság Háza szolgálatomat, mert…

kimozdít megszokásaimból, rávezet egy másik útra, amely Isten közelségébe hív! Például megtanít a „hangos”, kimondott szavak imádságára…

 

Az én álmom az Imádság Háza szolgálattal az, hogy…

kiteljesedjék ez a szolgálat bennem, (szabad legyek egészen ebben), és ez által mások is elhívást kapjanak e „szolgálat” útjára! (imaszándék minden alkalomkor)

Miklósné Kerekes Bernadett

Szeretem az Imádság Háza szolgálatomat, mert…

Felemeli a tekintetemet a Földről. Az Ég felé.

 

Az én álmom az Imádság Háza szolgálattal az, hogy…

Mindazok, akiket a szívemben magammal oda viszek, egy napon megismerjék Jézust úgy, mint azt a személyt, aki a világon a legjobban szereti őket és átadják Neki az életüket.

Képernyőfotó 2015-10-03 - 11.04.17_edited.png

Márfi-Kerekes Viola

Szeretem az Imádság Háza szolgálatomat, mert...

Itt megtapasztalhatom Isten hűségét, megfürödhetek, gyönyörködhetek az Ő csodálatos jelenlétében, és dicsőíthetem Őt háborítatlanul!!!

Az én álmom az Imádság Háza szolgálattal az, hogy...

Minél több ember megtérjen és megismerje az Istennel-járás örömét.

Nagy ébredés legyen Pécsett és az egész egyházmegyében,

Véménden is!

viola.jpg
lázár.jpeg

Ormándi Lázár

Szeretem az Imádság Háza szolgálatomat, mert…

Amikor itt vagyok, teljesen olyan, mintha Isten tróntermében lennék. És amikor közbenjárok dolgokért, teljesen bizonyossá válik, hogy amiért imádkozunk, az egyenesen az Úr elé megy fel.

Az én álmom az Imádság Háza szolgálattal az, hogy...

Megtérjen Magyarország és a világ, hogy Jézus dicsősége egészen a földre szálljon.

annamari.jpeg

Ormándi-Máthé Annamária

Szeretem az Imádság Háza szolgálatomat, mert...

Isten jelenlétét tapasztalhatom, és ez semmi máshoz nem hasonlítható békét ad.


Az én álmom az Imádság Háza szolgálattal, az, hogy...

egyre jobban megismerjem Isten szeretetét, és azt egyre tisztábban tudjam közvetíteni mások felé.

Bárdonicsek László

laci.JPG

Bárdonicsek Ági

20221209_210642.jpg
20180709_200330_edited.jpg

Buzási Zoltán

Szeretem az Imádság Háza

szolgálatomat, mert...

sokat adott nekem általa az Úr: segített a fejlődésemben, az Istenhez való szellemi hozzáállásomban. Sokat adott a közösség- és egységépítés lehetőségében.

Az Eklézsia növekedett a szívemben.

Az én álmom az Imádság Háza

szolgálattal az, hogy...

még szorosabb közösséget élek meg Istennel, Őhozzá még közelebb kerülök a hétköznapokban.

Képernyőfotó 2016-11-22 - 16.11.29_edited.png

Horváth Edina

Szeretem az Imádság Háza

szolgálatomat, mert…

Az Imádság Háza az a hely, ahová bármikor jöhetek elmélkedni, imádkozni vagy dicsőíteni. Egy hely, ahol minden pillanatban érzem Isten jelenlétét, egy hely, ahol békesség és nyugalom vár, ahol Isten szeretete körbevesz és ahol, ha úgy érzem, énekkel is szólhatok hozzá, ha éppen nem találom a szavakat. Ezáltal még jobban meg tudok nyugodni.

Az én álmom az Imádság Háza

szolgálattal az, hogy...

Eljusson Isten szeretete minden nyitott szívű emberhez, hogy erősítsem az egységet a keresztények és a megtérést kereső emberek között.

Pandur Richárd

image0_edited.jpg

Pandur-Szűcs Anna

Szeretem az Imádság Háza szolgálatomat mert...

szeretek Istennel az Ő házában időt tölteni, neki zenélni, énekelni.


Az én álmom az Imádság Háza szolgálattal az, hogy...

elmélyítsem a Vele való kapcsolatomat, s ezáltal másokkal is megismertessem az Ő szeretetét.

anna.jpeg
IMG_20161226_115221_edited_edited.jpg

Kovács János

A feleségemmel a Reménység Gyülekezetbe járunk, ahol szintén van közös szolgálatunk.

Szeretjük az Imádság Háza szolgálatot, mert...

itt Szellemmel töltött áldást kapunk, örömmel szogálunk az Úrnak, dicsérjük és magasztaljuk.

20230624_104641.jpg

Kovácsné Piroska

A férjemmel a Reménység Gyülekezetbe járunk, ahol szintén van közös szolgálatunk.

Szeretjük az Imádság Háza szolgálatot, mert...

itt Szellemmel töltött áldást kapunk, örömmel szogálunk az Úrnak, dicsérjük és magasztaljuk.

Horváth Csaba

Szeretem az Imádság Háza szolgálatomat, mert...

jó dicsérni az Urat gitárral, énekekkel. Szeretek a testvérekkel együtt dicsőíteni és közbenjárni a családtagjaimért, Magyarországért, Pécs városáért, a közösségekért és gyógyulásokért.

Az én álmom az Imádság Háza szolgálattal az, hogy...

béke legyen a világban, és egység a keresztény közösségek között.

Treer Magdolna Mária

Szeretem az Imádság Háza

szolgálatomat, mert...

változatos, spontán, bensőséges módon (zene, mozgás, Ige, csend....) tudom megélni az Istenkapcsolatot és kedves elhívásom hordozni az Imádságházak imaszándékait, + városom zsinagógájának homlokzatának felirata megegyezik az Imádság Házak igei mottójával.

Az én álmom az Imádság Háza

szolgálattal az, hogy...

Isten szeretetének bensőségességét megtapasztalva sokak élete megújuljon,
+ a Ház és szolgálatai bővüljenek (Irgalmasság Háza szolgálat is legyen).

100_7169.JPG
Képernyőfotó 2016-02-21 - 22.07.58_edited.png

Strohmayer Judit

Szeretem az Imádság Háza szolgálatomat, mert...

Az Imádság Háza számomra hajlék, az otthonom!

"Mily kedves a te hajlékod, Seregek Ura!" Zsolt 84,1 

 

Az én álmom az Imádság Háza szolgálattal az, hogy... 

Az álmom az Atya álma, hogy minden "hajléktalan" otthonra találjon!

"Boldogok, akik házadban laknak, téged dicsérnek szüntelen."

Zsolt 84,5

Képernyőfotó 2015-12-31 - 18.43.46_edited.png

Serbán-Kovács Nóra

Szeretem az Imádság Háza szolgálatomat, mert…

Ott a Legfontosabbal lehetek, miközben növekszik a hitem, az együttérzésem. Akkor Isten vágya lesz az én vágyam, Isten gondolata lesz az én gondolatom is.

 

Az én álmom az Imádság Háza szolgálattal az, hogy…

Megszűnjön az abortusz Pécsett, meggyógyuljanak a beteg gyerekek, és megtérjen a magyar népem.

Ignácz-Mátrai Bernadett

"Falaidra, Jeruzsálem, őröket állítottam, sem éjjel, sem nappal nem hallgathatnak. Ti, akik az Urat emlékeztetitek, sose nyugodhattok. Ne hagyjatok nyugtot neki, míg Jeruzsálemet föl nem építi és dicsőségessé nem teszi a földön." Iz 62,6-7

bottom of page