top of page
dics02.png

Kedves Látogató!
Szeretettel köszöntünk a
Pécsi Imádság Háza honlapján!

Örülünk, hogy itt vagy!
Ismerj meg minket,
kik vagyunk és mit csinálunk!

zene, dicsőítő4.jpg

Az Imádság Háza Mozgalom egy keresztény felekezetek között megvalósuló imamozgalom, amely a bibliai Dávid király által felállított folyamatos dicsőítő szolgálat mintájára működik.

Az Imádság Háza nem egy közösség vagy gyülekezet, hanem egy szolgálat. Minden szolgáló testvér saját felekezetének elkötelezett közösségi/gyülekezeti tagja és emellett  vállal imaszolgálatot. 

Számos helyen láthatjuk, hogy Isten dicsőségének új kiáradása hatalmas erővel érinti meg a mai generációt, létrehozva az ima és a dicsőítés erőteljes mozgalmát. Ez a mozgalom elterjedt az egész világon.

A hívők új szenvedéllyel fordulnak Jézus felé, megérintve az Újjászületés Lelke által, és attól a vágytól égve, hogy láthassák városuk és nemzetük megváltozását.

A világ sok nagyvárosában, ahol elindították az Imádság Házát, elkezdett megváltozni a szellemi légkör. A szívek és az elmék megnyíltak Isten ismeretére és dicsőítésére; megtört az elnyomás, a szorongás és újjászületés történt.

Erre vágyunk mi is!

KARIZMATIKUS

Hiszünk abban, hogy a Szentlélek ajándékai, karizmái ma is működnek.

Imádságainkba tudatosan beépítjük a személyes szóbeli ima mellett a nyelvi imát is.

ÖKUMENIKUS

Ebben a házban együtt imádkozunk katolikusok, reformátusok, baptisták, pünkösdiek, evangélikusok. Szeretjük ezt a sokszínűséget, mert Jézus is szereti az Ő Menyasszonyát, az Egyházat.

Mi itt testvérekként jövünk össze, és arra tekintünk, ami összeköt bennünket.

ZENÉS

A Krónikák Könyvének 16. fejezetéből tudjuk, hogyan állított Dávid zenészeket a Szövetség Ládája elé, mint szolgálattevőket, hogy ott az Urat, Izrael Istenét áldják, magasztalják és szálljon fel onnan a dicséret.  (1Krón 16,4-5)

24/7

Az az álmunk, hogy ahogy Dávid király felállította a szüntelen imádás és dicsőítés sátrát, úgy szeretnénk mi is, hogy a Pécsi Imádság Háza olyan hely legyen, ahol éjjel-nappal folyik az imádás.

(Vö.: 1Krón 16,37

Jel 4,8)

Milyen az Imádság Háza?

A Biblia Jelenések Könyvének 5. fejezete betekintést ad a mennyei atmoszférába,

melybe mi is bekapcsolódhatunk már itt a földön.

 A Pécsi Imádság Háza Családban szolgálók egész életünket szeretnénk ebben a légkörben tölteni,

hogy egyre jobban megismerjük a teremtő Istent.

És láttam meg hallottam sok angyalt, az élőlények és a vének hangját, akik a trón körül voltak, számuk tízezerszer tízezer, és ezerszer ezer volt, és nagy szóval mondták: „Méltó a Bárány, akit megöltek, hogy övé legyen a hatalom, a gazdagság, a bölcsesség, az erő, a tisztelet, a dicsőség és az áldás.” Majd hallottam, hogy minden teremtmény a mennyben, a földön, a föld alatt és a tengerben levőkkel együtt ezt mondta: „A trónon ülőnek és a Báránynak áldás, tisztelet, dicsőség és hatalom örökkön-örökké!” A négy élőlény így felelt: „Ámen!” A vének pedig leborultak és imádták.

(Jel 5,11-14)

IHK2018_54.png
Kik vagyunk?

A Pécsi Imádság Háza 2015-ben jött létre. Elhívást éreztünk ugyanis arra, hogy az ószövetségi Dávid király példájára mi is hozzunk létre egy helyet, ahol megvalósulhat Isten szüntelen imádása. Szolgálóink önkéntesekként és főállású imamisszionáriusokként tevékenykednek.  Megalakulásunk idejéről és az azóta eltelt évek szolgálatairól a Programbeszámolók menüpont alatt találhatsz információkat.

Mit csinálunk?
Az Imádság Házában szolgálni számunkra nem csupán egy "program", hanem életforma. Arra törekszünk, hogy egész életünk Isten dicsőségére legyen. Keresztény felekezetek együtt, egységben, testvéri szeretetben állunk Isten elé az imádásban, dicsőítésben és közbenjárásban.
Bár szolgálatunk nem korlátozódik helyileg c
sak az Imádság Házára, mégis, az Imaszobában zajlanak a legfontosabb események.Legfontossabb tevékenységünk az "imamisszió", de az Imaszoba helyet ad sok más programnak is.

TERÜLETI KÖZBENJÁRÁS

ŐRSZOLGÁLAT
Instrumentális csendes dicsőítő zene

EVANGELIZÁCIÓK

KÉPZÉSEK