ima európáért

Imádság és Megvallás

Isten munkája a világban mindenhol tetten érhető.

Ahogy mi is Pécsett számos jelét tapasztaljuk ennek a csodálatos tervnek, amit velünk együtt szeretne megvalósítani, úgy Európa szerte is egyre nagyobb betekintést ad ebbe a folyamatba, hogy még nagyobb perspektívából tekinthessünk rá az Ő álmaira.

Ma különösen érezhetjük, hogy Európa keresztény identitása nagy kihívások előtt áll. Hogy ne vesszen el ez a csodálatos érték, és hogy az emberek újra visszataláljanak az Életet adó Istenre, szükséges, hogy összefogjunk Európáért az itt élő más országokban tevékenykedő szolgálatokkal, emberekkel, akik hasonlóan szívükön viselik kontinensünk sorsát.

Az alábbi hírekkel szeretnénk segítséget nyújtani számodra is, hogy láthasd, milyen folyamatok zajlanak Európa megmentéséért a szellemi síkon.

Jöjj, és csatlakozz Te is ehhez a küldetéshez!

Keresztény Szolgálatvezetők Európacsúcsa – 2016, Svájc

A ma is zajló szellemi harc egyik fontos, látható állomása Svájcban volt, 2016-ban. Ahhoz, hogy megértsük, mi az Európáért ma is zajló ima és böjt hajtóereje, meg kell, hogy értsük ennek a stratégiailag rendkívül fontos találkozónak az üzenetét.

A találkozó résztvevői: keresztény szolgálatvezetők, akik vagy európaiak, vagy ide hívja őket az Úr szolgálni. Összegyűltek, hogy együtt imádkozva keressék a Kontinens ébredésének útját. Ők ma Európa legnagyobb evangéliumi (pünkösdi jellegű) gyülekezeteinek vezetői. Néhányan közülük:

Többen a Bethel Gyülekezetből (ami egy óriásgyülekezet Kaliforniában), Paul Manwaring és Ben Fitzgerald, az Awakening Europe vezetője. (2018 januárjában tartották az első „Ébredés Iskolája” képzést, ahol egyszerre tanítottak szellemi és gyakorlati tudnivalókat konferenciák, imaalkalmak evangelizációk szervezéséről.).

Egy ázsiai szolgálatvezető, akinek a szolgálata évi 250.000 megtérőt gyümölcsözik.

Heidi Baker Mozambikból (több ezer gyülekezet alapítója, sok vak és süket gyógyul meg a szolgálatában).

Daniel Kolenda (Reinhard Bonnke utóda, az ő szolgálatuk már 75 millió megtérést hozott Afrikában), és több „hálózati ember”, akik a szervezés területén szolgálnak. Körülbelül 30-an.

Johannes Hartl (az Augsburgi Imádság Háza vezetője) szerint, ha van valaki, aki képes az ébredés „kirobbantására” Európában, akkor ők olyanok.

A VÍZIÓ, amit a svájci találkozón kaptak:

(Forrás: www.balazsincense.wordpress.com)

 

Az első pont: hogy a következő 10 évben 100 millióan térnek meg Európában.

Ez olyan látás, amiben együtt részesültek, és ahogy ők fogalmaztak: „hitük van rá”. Az utóbbi időben nagyon sok helyről az a prófécia érkezik, hogy itt van Európa ideje, Isten most nagy dolgo(ka)t visz véghez itt nálunk. Sok nagy léptékű szolgáló fordul a Kontinens felé, akár figyelemmel és imával, akár konkrét szolgálattal. Többen ide is költöznek.

A bevándorlási hullám és az elmuszlimosodás fenyegetése olyan dolgok, amiket az Úr tudatosan enged meg, mert használni szeretné a kialakult helyzetet és magukat a muzulmánokat is a Kontinens felébresztésében.

A közel-keleti válságövezetben rengetegen térnek meg Jézushoz a muzulmánok közül, (százezres-milliós nagyságrend) és sokan vannak, akik készek Európában evangelizálni az itteni bevándorló tömeget. Egy egyiptomi üzletember megvett egy komplett kolostort München mellett, hogy legyen hol kiképezni ezeket a testvéreket.

A muzulmán emberekből az emberfélelem szinte teljesen hiányzik, viszont az istenfélelem nagyon erős (a muzulmán hit nagyrészt erről szól). Ha ők megtérnek, a saját életük, mint önálló entitás nem igazán létezik számukra, mert alárendelik magukat Jézusnak, mint korábban a családnak, törzsnek és Allahnak. Ha ők ezzel a mentalitással evangelizálnak, új dimenziók nyílnak meg.

 

Másodszor: A svájci találkozón jelenlévők egységesen meg vannak győződve, hogy az európai ébredés a Katolikus Egyházzal együtt fog zajlani, nem pedig ellene.

Volt több prófécia a bronz kapuk kinyílásáról (Iz/Ézs 45,2) ami nem csak szimbolikus, mert a Vatikán egyik főbejáratát is így hívják.

Évente körülbelül 1000 templomot bontanak le vagy építenek át valami mássá (például mecsetté), logikus lesz, hogy ezeket mégis tartsa meg a katolikus vagy más történelmi egyház, mert szükség lesz rájuk, ha ilyen sokan térnek meg. Volt ilyen kép is, hogy a székesegyházak megtelnek dicsőítő fiatalokkal.

Isten egy új reformációt készít nekünk, ami összehozza a felekezeteket. Mintha azt mondaná az első reformációról, hogy: hát megpróbáltátok gyermekeim, próbálkozásnak jó volt, de most én jövök. Csak figyeljetek!

 

Harmadszor: Abba kell hagynunk a saját kis királyságaink építgetését és össze kell fognunk az egy célért, megtalálva a saját szolgálatunkat a nagy egészben.

Itt az ideje a saját EGOnk és a saját LOGOnk letevésének. Nem kell attól sem félnünk, hogy ha nem védem a saját kis művemet, akkor lesüllyed, mert ha a víztükör emelkedik, minden hajó emelkedik vele!

Amikor az a gondolat előkerült, hogy ez a nagy megtérési hullám nálunk Európában emberileg elképzelhetetlen, hiszen sokkal nehezebb a szellemi terep, mint például Afrikában, Daniel Kolenda azt válaszolta, hogy szerinte a legfőbb akadály az európai lelki vezetők hitetlensége.

Egyébként a 100 millió megtéréshez a jelenlegi gyülekezeteknek elég évi 7%-ot növekedniük. Nyilván nem tartunk itt (a történelmi felekezetek csökkennek, de az evangéliumiak is csak körülbelül  2%-kal növekszenek), de nem is irreális a szám.

 

Negyedszer: Az egész folyamat a társadalom gyökeres átalakulásával fog járni.

Ellenállás is lesz, de nagyon dicsőséges lesz mindez. Az imádság házainak pedig nagyon nagy szerep jut mindebben.

A 2017-ES ESEMÉNYEK

Mi történt azután, hogy a vezetők megkapták Istentől az Európára vonatkozó VÍZIÓT?

 

Az európai szolgálatvezetők „ráálltak” erre a látásra, amit Isten adott, és „kinyújtották a kezüket” felé.

Létrehozták az „Europe Shall Be Saved” csapatot, amihez bárki csatlakozhatott az interneten keresztül, aki be akart kapcsolódni az Európáért való imába és böjtbe. 40 napos böjtöt hirdettek a Kontinensünkért, minden napra 1-1 országért szólt az ima.

2018 - A folytatás

Johannes Hartl levele 2018 elején:

Kedves Barátaim!

Európa megmenekül!

 

Örömmel és hálával tekintünk vissza arra az időre, amikor a múlt évben együtt imádkoztunk és böjtöltünk Európáért. Körülbelül tízezren csatlakoztak hozzánk – le voltunk nyűgözve.

Ebben az évben 40 napon át tart majd az ima és a megvallás Európa fölött. Ezt a 40 napot, 10 napos böjttel kezdjük el. Úgy döntöttünk, hogy ebben az évben rövidebb ideig tart majd a böjt, mert tavaly sokan nem tudtak 40 napon át végig böjtöt tartani, és ezáltal az a közös idő ’szétszakadozott’.

 

Bátorítunk mindenkit, akinek fizikailag ez lehetséges, hogy vízzel, vagy vízzel és gyümölcslével böjtöljön. Természetesen a böjt másféle formáit is üdvözöljük (például a Dániel böjtöt), de válasszunk olyan formát, ami a lehetőségeinknek a legmegfelelőbb.

 

Benne vagytok?

Kérlek, lépjetek itt kapcsolatba velünk, és rendszeresen további információkat és buzdítást kaptok majd: www.esbs.org

 

Örülök, hogy újra velünk vagytok! 10 nap böjt és összesen 40 nap imádság és megvallás!

Az ESBS vezetői nevében:

Dr. Johannes Hartl

Európa megmenekül

Az "Aratási ciklus" 4 szakasza

A „Europe Shall be Saved” mozgalmon belül elindult egy új stratégia, amit „Aratási Ciklusnak” neveztek el. Ez egy egész éven át tartó gyakorlati és erőteljes lelki program, amihez bárhol és bármikor csatlakozhatsz.

A program során megerősítést kapsz hitedben és képessé válsz arra, hogy meghalld az Úr hívását az életedben és meglásd, hogyan formálja át sokak életét Jézus evangéliuma. Az „Aratási Ciklus” 4 speciális időszakra, szakaszra oszlik, és egy-egy szakasz 40 napig tart.

Az imádság egy teljesen új szintjére fogunk belépni, hogy aratás legyen Európában.

 

LÁSSUK MIBŐL IS ÁLL AZ „ARATÁSI CIKLUS”

4 SZAKASZA

 

ELSŐ SZAKASZ 

„Imádság és megvallás” - márciusban kezdődik

Keresztények bevezetése az imádság, a böjt és a közbenjáró életmódba, hogy lehessen aratás.

 

MÁSODIK SZAKASZ

„Felvértezés és kiküldetés”–májusban kezdődik
Keresztények felkészítése és motiválása egy evangéliumi életmód kialakítására.

 

HARMADIK SZAKASZ

„Tanítványság és plántálás”– szeptemberben kezdődik

A keresztényeket, arra fogják megtanítani, hogy hogyan tudnak tanítványozni; új hívőket elhívni, tanítani és gyülekezeteket alapítani, plántálni.

 

NEGYEDIK SZAKASZ

„Ünneplés és Dicsőítés”– decemberben kezdődik
Keresztények bevezetése a hálával és a dicsérettel teli életmódba.

Legyél ennek te is részese; terjeszd az igét és összpontosíts arra, hogy meglásd Isten királyságának a növekedését sok más keresztény testvérrel együtt Európa szerte! Az „Aratási Ciklus” – hoz csatlakozhatsz amikor csak akarsz, a barátaiddal, családoddal, gyülekezeteddel, közösségeddel együtt is, vagy bármilyen más mozgalom részeként.

 

Ez az esztendő nagyon izgalmas lesz! Szóval ne hagyd ki!

Várjuk jelentkezésed! Csatlakozz hozzánk!

 

Szeretettel az ESBS csapata

ESBS (Europe Shall Be Saved= „Európa Megmenekül”)

Miért böjtölünk?

A böjt nem egy gigantikus szkanderezés az Istennel! Ez ennél sokkal több. A Bibliában világosan megfogalmazódik, hogy: „Isten ereje a gyöngeségben nyilvánul meg.” (2Kor 12,9) A böjt arról szól, hogy a gyengeségünkbe bejön a mi erős Istenünk, ezáltal megvalósít olyan dolgokat, amiket mi a saját erőnkből nem vagyunk képesek megtenni.

Böjt közben újra megtanulunk Isten ígéreteire támaszkodni, tudván, hogy csak Ő teljesíti azokat.

Dániel olyan közbenjáró volt, aki életének nagy részét a babiloni fogságban töltötte. Dániel könyvének 9. fejezetében ő már  idős ember volt, aki naponta háromszor imádkozott, gyakran böjtölt, és igaz embernek tartották. Különböző királyok és birodalmaik politikai tanácsadójaként dolgozott.

Jeremiás próféta írásainak olvasásakor Dániel felismerte, amit Isten ígért, hogy a zsidókat 70 év fogság után visszavezeti Izraelbe. (Ld.: Dán 9,2; Jer 29,20)

Mit csinált ez az igaz ember?

Megpróbálta kihasználni a politikai kapcsolatait, hogy a világi bíróságokon való befolyását használja?

Nem! Inkább imádkozott és böjtölt. Bízott benne, hogy Isten teljesíteni fogja ígéreteit. Gyengévé lett, hogy számára Isten erővel jöhessen. (Ezzel semmiképp sem azt mondjuk, hogy ne legyünk aktívak a társadalmunkért, és ne gyakoroljunk pozitív hatást! Vannak csodálatos bibliai példaképek, mint Eszter, Nehemiás és mások. De mind az imádságot állították az első helyre.)

Dániel elolvasta Isten ígéreteit, és ezekért közbenjárt, hogy megvalósuljanak. Nem vonult vissza passzívan azzal a hozzáállással, hogy minden úgyis meg fog történni. Nem! Istennek ez az embere elmerült Isten Igéjében és imádkozott, addig, amíg az ígéret valósággá nem vált. És végül Izrael megszabadult a fogságból és hazájába költözött.

Hasonló helyzetben vagyunk Európában. Az Úr különböző vezetők, pásztorok és próféták által szólt, hogy nagy betakarítás idejében vagyunk Európában. De nem vonulhatunk vissza, azt gondolva, hogy mindez majd úgyis megtörténik. Meghívást kaptunk arra, hogy meghalljuk Isten szívverését, és megkérjük Őt, hogy tegye meg, amit megígért.

Most olyan időket élünk, amikor nem Isten karját akarjuk lenyomni, nem Őt akarjuk legyőzni, hanem az Ő szíve szerint akarunk imádkozni. És ha akarata szerint imádkozunk, Ő válaszolni fog!

„Az a bizalom, amellyel iránta vagyunk, azt jelenti, hogy bármit kérünk is akarata szerint, meghallgatja. Ha pedig tudjuk, hogy bármit kérünk, meghallgat bennünket, tudjuk azt is, hogy amit kértünk, azt már meg is kaptuk.” (1Jn 5,14-15)

 

Úttörő időket élünk. Az Úr hív, és a Menyasszonya válaszol.

 

Annyira kíváncsi vagyok, mit fog tenni Isten ezen a böjti időn keresztül!

Jakob Pilz

Gyakorlati tanácsok és tippek a böjthöz

Néhány praktikus tanács és tipp a böjthöz.

Miután világossá vált, hogy miért böjtölünk, vagyis, hogy Isten, a Kontinensünknek tett ígéreteit megvalósulni lássuk, ma a böjt praktikus oldala felé szeretnénk a figyelmünket fordítani, hogy ezáltal sikerüljön is ezt megcsinálni. Egyrészt a böjtnek ez az oldala egyszerű dolog: egyszerűen csak hagyd abba az evést! Ennél nincs egyszerűbb.

 

Mindenki képes erre, függetlenül a státusztól és a jövedelemtől. Másrészről viszont ezt könnyebb mondani, mint megtenni.

Na de, haladjunk lépésről lépésre! Ha normál esetben te erős kávét szoktál inni, és ebben a böjti időben az egész kávéról le fogsz mondani, akkor lehetséges, hogy mellékhatásként fejfájásod lesz. Könnyebbé teszi a dolgot, ha egy vagy két nappal korábban már nem iszol több kávét, így a fejfájás a böjt kezdetére már elmúlik.

 

Valószínűleg azt is tapasztalod majd, hogy gyengének, esetleg akár kicsit lázasnak is érezheted magad. Ez teljesen normális és jó dolog, mert a tested méregtelenít, megszabadul azoktól az anyagoktól, amelyek a szervezetedben felhalmozódtak.

Ha első alkalommal böjtölsz, célszerű ezt fokozatosan tenni! Próbálj meg már két nappal korábban tudatosabban táplálkozni, kevesebb ételt magadhoz venni, több zöldséget enni és a cukrot a minimálisra csökkenteni! Ez segíteni fog neked, hogy az első napon könnyebben tudj átmenni, és a tested jobban fel tudjon a böjtre készülni.

 

Idővel meg fogod tapasztalni, hogy fizikailag gyengébbnek érzed magad, ezért természetesen kevésbé tudsz aktív lenni. Ezért a böjt alatt az életed sebességét vissza kell kapcsolni, és tudatosabban több időt kell tölteni közösen az Úrral. Nagy célra törekszünk: Európa megmentése, de ezzel egyidejűleg a böjt alatt van egy személyes célod is: hogy bensőségesebb kapcsolatba kerülj Jézussal. A testi gyengeség állandó emlékeztetőt jelenthet, hogy Jézushoz fordulj. Amikor az éhség jön, mondj egy rövid imát! Fordítsd a szívedet és egész figyelmedet Ahhoz, aki szenvedélyesen szeret téged!

 

És ne aggódj, ha a következő tíz böjti napban nem érzed olyan intenzíven az Isten közelségét! Gyakran előfordul, hogy megtapasztalom, hogy az áttörés csak később jön, a különleges önátadás után.

A bibliai Dániel barátunk imádságai az első napon meghallgatásra találtak, de az Istennel való találkozás csak néhány héttel később történt meg.

 

Az idő másképpen telik. Te talán intenzívebb és csodálatosabb időszakot tapasztalsz meg az Úrral, mint eddig bármikor, de az is lehet, hogy az egész tíz nap alatt nagyon szerencsétlennek érzed majd magad. Ne felejtsd el, hogy az Urat a te böjthöz való készséged teljesen kielégíti!

Még akkor is, ha ez az idő fizikailag és érzelmileg is kihívás számodra, Ő nagy dolgokat tesz benned és általad! Gyakran egészen észrevétlenül is.

 

Jakob Pilz

Miért imádkozunk?

Sok ok van, amiért imádkozunk. Imádkozunk azért, hogy Isten országát építsük, hogy gyógyulást és áttörést tapasztaljunk meg, és még sok másért. Ma szeretném, ha figyelmünket egy olyan dologra összpontosítanánk, amit nem feltétlenül szoktunk az imádsággal társítani: ez pedig az öröm! „Eddig nem kértetek semmit a nevemben. Kérjetek és kaptok, hogy örömötök teljes legyen.” (jn 16,24)

 

Jézus arról beszél, hogy az imádság nem csak arról szól, hogy beszélgetünk Vele, bár Ő ezt nagyon szívesen teszi. Jézus folyamatosan beszélgetni szeretne velünk, de van itt még valami más is, ami az Ő szívében van: Jézus azt szeretné, ha mi megtapasztalnánk, hogy Ő válaszolni fog az imáinkra, hogy az örömünk teljes legyen. Vágyakozik arra, hogy örvendező szívvel imádkozzunk és böjtöljünk, mert ez dicsőíti meg Őt. „Amit a nevemben kértek, azt megteszem nektek, hogy az Atya megdicsőüljön a Fiúban.” (Jn 14,13)

 

Ezt szem előtt tartva, szeretném, ha megtapasztalnád az örömöt, ami a meghallgatott imából jön! Ehhez szeretnék neked egy hasznos eszközt a kezedbe adni. Amikor Európa megtéréséért imádkozunk, ez egy nagyon általános és széleskörű kérés, fordítsd a tekintetedet egy  konkrét személyes kérésre is! Imádkozz a következő 40 napban naponta egy vagy két emberért a környezetedben, akik még nem követik Jézust!

 

Ha ébredésért imádkozunk Európában, akkor imádkozz a te saját közösségedért is, és várd, hogy az Úr ezt a kérésedet meghallgatja!

 

Az elmúlt években azt tapasztaltam, hogy az imádságnak pontosan ez a kombinációja, amikor az átfogó kérésekért és a nagyon konkrét kérésekért egyszerre imádkozunk, különösen hatékony. Ha látom, hogy az Úr meghallgatta az imámat, és hatással van a személyes környezetemre, akkor ez ösztönzi majd a hitemet, hogy a nagy kérésekben is bízzon.

Ma meghívlak téged, hogy mindkettőért imádkozz, és mindkettőt tapasztald meg, hogy az Úr a te életedben, a családodban, az országodban és  egész kontinensünkön nagy dolgokat cselekszik!

 

Ebben az évben az imádságunkban a társadalom hét területére koncentrálunk: család, régió, üzleti világ, oktatás, kormányzati vezetés, művészet/szórakozás és média.

 

Meggyőződésem, hogy meg fogjuk tapasztani, hogy Európában jobbra fordulnak a dolgok, mert az Úr az országainknak ezeket a területeit meg fogja érinteni. A Jó Hír erőteljesen fog terjedni, és meg fogja változtatni a dolgokat, mert ez az Isten erejének megmentő és átalakító ereje.

 

Az ESBS szolgálat nevében

Jakob Pilz

 

Utóirat: Jusson eszedbe megvallani minden nap 17 órakor: „Európa megmenekül.”

Gyakorlati tanácsok és tippek az imához

Mindannyian tudjuk és egyetértünk abban, hogy az ima jó, szükséges és fontos. Szívesen imádkoznánk is többet, de sokszor nem sikerül.

Ha már találtad magad valaha is ebben a dilemmában, szívesen átadok neked néhány gyakorlati tippet, ami segített nekem, hogy többet legyek Istennel.

 

Az imádságot egy egyszerű kifejezéssel lehet leírni: „Beszélgetés Istennel.” Egyrészt ez egyszerű, mégis néha nagyon nehéz. Az imaéletem növekedésében számomra nagyon hasznos volt, hogy meghatároztam az imaidőt. Ez az idő kiemelten fontos számomra, és ragaszkodok hozzá. Ez konkrétan ezt jelenti: ha az imaidőm kora reggel van és nehéz számomra a felkelés, akkor kihagyok néhány dolgot este, és korábban megyek aludni. Ha az imaidőm este van, akkor korábban befejezem a feladataimat, hogy teljesíteni tudjam a meghatározott időmet. Azt hiszem, ez eléggé világos. Ha sikerül 80%-ot elérnem, akkor ezt már sikerként könyvelem el.

Megszoktam, hogy az imaidőm kezdetén egy jó dicsőítő zenét kapcsolok be, ami segít nekem, hogy kapcsolatba kerüljek Isten szívével. A mi Atyánk zeneértő lényeknek teremtett meg minket. Meggyőződésem, hogy ezen keresztül Istennel egy mélyebb és személyesebb találkozási szintre juthatunk. A zene megérinti az érzelmeinket és egy kimerítő nap után segíthet nekem a fókuszt Istenre irányítani, és az Ő jelenlétébe kerülni.

Egy hasznos és nagyon egyszerű eszköz: egy imalista. Írd le, hogy melyik emberért, dologért vagy helyzetért szeretnél imádkozni. Ha ezután az imaidődben nem jutna eszedbe semmi, amiért imádkozni tudsz, kezedbe tudod venni a listát. Nem korlátozom magam erre a listára, de ez segít az imaidőm kezdetekor, hogy egy bizonyos ponttól könnyebben tudjak továbbimádkozni.

Az is fontos még még, hogy mikor, milyen atmoszférában és miért imádkozunk. Ez arról szól, hogy hogyan imádkozhatunk. A bibliai imádságok csodálatos imavezetők! Imádkozhatunk, ahogy a Bibliában van megfogalmazva, vegyél fel az imalistádra embereket és helyzeteket.

Néha nem is tudjuk, hogy miért lehetne imádkozni, aztán találunk egy bibliai szöveget, és ez segít nekünk, hogy tudjunk beszélgetni Istennel.

Néhány kóstoló a kezdethez:

Ef 1,17-19

Ef 3,14-20

Fil 1,9-11

Kol 1,9-11

ApCsel 2,17-21

Teljesen bizonyos vagyok benne, hogy minden nap több örömet fogsz találni az imában, ha néhányat alkalmazol ezek közül a pontok közül.

 

Jakob Pilz

Hogy valami szokássá váljon...

20-70 napra van szükség ahhoz, hogy egy új szokás kialakuljon. Minél egyszerűbb a szokás, annál rövidebb az időtartam.

Kérdezhetnéd: mi köze van ennek a mi ima- és böjti időszakunkhoz? Ha a következő 40 napban minden egyes napon hűségesen kitartasz az imában és a megvallásban, akkor jó esély van arra, hogy nem csak részt veszel egy akcióban, hanem ezt magadévá fogod tenni, és a részeddé fog válni.

A következő 40 napban különleges elkötelezettséggel koncentrálunk az ESBS céljaira, de ugyanakkor kell, hogy életmóddá, életstílussá váljon az, hogy a Kontinensünkért imádkozunk. A legegyszerűbb lépés ehhez, hogy minden napra állítsd be az emlékeztető funkciót 17:00 órára és aztán valld meg: „Európa megmenekül.” Ez mindössze kettő-öt másodpercet vesz igénybe, ami nem fogja megszakítani a napi rutinodat. Már az is erőteljes lenne, ha ezt csak te tennéd meg, de képzeld el, mit jelent az, amikor 10 000 ember imádkozik veled egyszerre!

 

Ha ez a 10 000 ember öt másodpercnyi időt tölt el ehhez, az 50 000 másodperc ima – 13,8 óra! Személyenként tíz másodpercnél ez már 24 óra lesz. Egyszerű matematika, ugye? Nem! Istennel a mi oldalunkon az imádság sokkal több egyszerű matematikánál, ahol az imádságok összeadódnak. Istenben és Istennel exponenciális növekedés megy végbe.

 

„Öten közületek megfutamítanak százat, és százan megfutamítanak tízezret.” (3Móz 26,8)

 

Képzeld csak el, milyen hatása van a szellemi világban, amikor minden nap 10 000 ember emeli fel a hangját az imában, és így ez egy 24 órás imává válik!

Ebben a pillanatban a betakarítási ciklus ima- és megvallás időszakában vagyunk. De ez csak egy negyede annak, ami ebben az évben történik. Egy másik fázisban az emberek felfegyverkeznek és kiküldetnek majd. Van egy fázis, ahol közösségek alakulnak, és egy fázis, ami az ünneplésről szól majd.

 

Muszáj, hogy az egész év imádsággal legyen lefedve. Ezért ez egy jó alkalom arra, hogy az imádságot beépítsük az életünkbe, és hogy a szokásunkká váljon. Várd Istentől, hogy Ő benned és a környezetedben lévő emberekben felébressze a vágyat, hogy egész évben imádkozzanak!

 

Az ESBS szervező csapatának nevében,

Jakob Pilz

Imádság éjjel és nappal

Egy imahullám ragadta meg Európát. És nem csak Európát, hanem az egész világot. Robbanásszerűen jönnek létre mindenfelé az imádság helyei, ahol az emberek éjjel és nappal, az év 365 napján folyamatosan imádkozhatnak. Egy 1985-ös tanulmány 25 olyan különböző szervezetet sorolt fel, ahol éjjel és nappal imádták az Urat. 2010-ben ezeknek a szervezeteknek a száma meghaladta a 20 000-ret. Felfokozott, izgalmas időkben élünk.

 

Ha visszatekintünk a történelembe, találunk ezzel a jelenséggel egy párhuzamot, a németországi Herrnhut városában. A Zinzendorf gróf által vezetett közösségekben a hívők megtapasztalták az Isten jelenlétének munkáját. 1727 nyarán elkötelezték magukat arra, hogy éjjel és nappal imádkozni fognak; és ez az ima nem szakadt meg 100 éven keresztül.

 

Ebből a mozgalomból alakultak ki az első protestáns missziós szervezetek (katolikus testvéreink már ez előtt régóta aktívak voltak). Az emberek annyira elkötelezettek voltak, hogy még arra is készen álltak, hogy rabszolgaként eladják önmagukat, hogy a telepeken élő rabszolgáknak is hirdethessék az evangéliumot. A mottójuk így hangzott: „A Bárány, amely értünk vágatott le, megkapja a szenvedése jutalmát.”

 

Ugyanebben az időben két ébredés is lezajlott, ami végigsöpört Anglián és Amerikán. Az Evangéliumot erővel hirdették és sok embert megnyertek az Isten országának. Ha csupán egyetlen közösségnek, aki elkötelezte magát a szüntelen imádság mellett, ilyen nagy hatása volt, mit fog tenni az Úr, amikor több mint 20 000 különböző szolgálat szünet nélkül fogja hívni Őt? Én gyanítom, hogy Isten a legnagyobb lelki ébredést tervezi, amely valaha is volt a földön, ahogy pünkösdkor látjuk, ahol a Szentlélek leszállt a hívőkre, és több mint 3000 ember befogadta a szívébe, és megtért. És most képzeljük el, hogy ez nem csak egy gyülekezetben történik meg, hanem az egész Kontinensünk átéli ezt, és egész városok és országok tapasztalják meg Isten jelenlétét.

 

Jézus megbízást adott nekünk az imára, hogy az Isten akarata megvalósuljon, amint a mennyben, úgy a földön is. A mennyben szünet nélkül imádják az Istent az Ő trónusa előtt!

Ma kérjük az Urat: „úgy a földön, mint a mennyben”, hogy a Menyei Atya hívjon meg közbenjárókat és szolgálókat, akiknek gondjuk van arra, hogy lakóhely épüljön Isten számára a soha véget nem érő imádáson keresztül.

 

Jakob Pilz