Betonból virág? Autószalonból imaterem?

„Ha hiszel, meglátod Isten hatalmát.”

2017. december 1-én elsőpénteki imaesten vettem részt a Pécsi Imádság Házában, melyet a Betánia Katolikus Közösség szervezett egy autószalonból átalakított újszerű, 21. századi imateremben!

Az egyik ott szolgáló imamisszionárius hívott engem, és hogy hozzak embereket a plébániám falvaiból. Ezt nemcsak jó ötletnek, hanem egyenesen a Szentlélek vezetésének éreztem. Kihirdettem a vasárnapi miséken, ahol a megjelent 80-90 hívőből öten-hatan jelezték, hogy érdekli őket a zenés, karizmatikus imaest, ahol dicsőítés, tanítás, közbenjáró ima várt ránk.

Végül négyen jöttek el velem, aminek szívből örültem, mert saját tapasztalatból már korábban tudtam, hogy erős imaatmoszférája van a Pécsi Imádság Házának, bár konkrétan ott még elsőpénteki imaesten nem vettem részt.

Az estével kapcsolatban a sok pozitívumból a két legfontosabbat emelem ki.

A dicsőítés közben szabadon tudtam beszélni az Atyához, erre az őszinte beszédre nagy szüksége volt a lelkemnek. Közben az Igével imádkoztam, főleg Hiszkija király történetével (Krónikák 2. könyve 29-32. fejezetek) közbenjártam az otthonmaradt népemért.

A másik pozitívum, hogy amikor értem imádkoztak kézrátétellel, prófétálva, nyelveken imádkozva, akkor az Úr felszabadított. Éreztem, hogy megért és szeret engem. Ez nagyon fontos volt nekem.

Az Úr áldja meg ezt a közösséget, hogy mihamarabb megvalósuljon a céljuk és valóban éjjel-nappal beteljen a ház imádkozó emberekkel! Hazafelé megosztottuk egymással az autóban a tapasztalatainkat. Mindannyian hálásak voltunk a kapott kegyelmekért! Köszönöm a meghívást! Máskor is örömmel jövünk!

                                                                                                                   Cseh Péter Mihály

Az Imádság Háza emlékkönyvéből

Mit jelent számodra a közösség?

Testvérek tanúságtételei