top of page
 • 2019.
  .
 • Egyszerűen imádkozni - Susanna Rychig, 24/7 - imamisszionárius"
  IMA ÉS BÖJT - 40 nap 2019. március 6. – április 21. Egyszerűen imádkozni Amikor 19 évvel ezelőtt, átléptem az első 24/7-es Imádság Háza küszöbét Angliában, én egy „ötperces imádkozó” voltam. Minden nap, egy rövid kis reggeli ima után otthagytam Jézust „a sarokba állítva”, és aztán saját magam irányítottam tovább az életemet. Számomra a Biblia, és más egyéb keresztény gyakorlatok, mint például az imádság, túl bonyolultnak tűntek, és egyáltalán nem keltették fel az érdeklődésemet. Akkor még nem vettem észre, hogy Jézus azt szeretné, ha egészen személyes kapcsolatba kerülnék Vele, és hogy nem az a cél, hogy mindenben tökéletes legyek. Ebben a londoni imaszobában, 1999-ben, Isten forradalmasította az (ima)életemet. A szoba nem volt tömve emberekkel, de telve volt imádsággal, látható és láthatatlan módon is: kreatív falfestményekkel, és hagyományosan elrendezett imakönyvekkel. Ez megdobbantotta a szívemet. Itt nem voltam rákényszerítve egy konkrét imaformára, hanem mindez, az egész személyiségemet meghívta arra, hogy kapcsolatba kerüljek Jézussal, és behívjam Őt az életembe. EGYSZERŰ IMA – ez azóta az életem szerves részét képezi, és pontosan ez az, amire ösztönözni szeretnénk téged a következő 40 napban: fedezd fel újra, hogy az imádság nem bonyolult, és hogy teremtsd meg annak lehetőségét az életedben minden nap, hogy imádkozni tudj. Egyszerűen. A rövid impulzusok, bibliai imádságok nagyon egyszerűek, és arra akarnak téged ösztönözni, hogy imádkozz te is naponta. Az elmúlt években sok visszajelzést kaptunk arról, hogy a 40 napos imák alatt mi segített a mindennapi imaélet kialakításában, és abban, hogy mindez hosszútávú, fenntartható változást hozzon. Meggyőződésünk, hogy mindig új impulzusokra van szükségünk, hogy a hitben új távlatokat fedezhessünk fel, és a régi jó szokásokat pedig újra tudjuk éleszteni. Ugyanígy tudatában vagyunk annak is, hogy a szellemi megújuláshoz nem egyszerűen csak rideg projektekre van szükség, hanem emberekre, akik belülről kifelé, Isten Lelke által képesek másokat meggyőzni és lelkesíteni. Pontosan ez az, ami motivál bennünket, és ezért állítottunk össze ebben az évben a böjti időre rövid impulzusokat. EGYSZERŰ IMA – csodálkozz rá, hogyan fogja ez megváltoztatni az életedet és ez által a környezetedet! Sok ösztönző, inspiráló pillanatot kívánunk neked a következő 40 napban, és azután is! Susanna Rychig, 24/7 - imamisszionárius
 • 40 egyszerű imádság
  IMA ÉS BÖJT - 2019. március 6. – április 21. 40 nap A SZEMÉLYES MEGSZENTELŐDÉSHEZ, VÁLTOZÁSHOZ ÉS MEGÚJULÁSHOZ Zsolt 18,2 – „Szeretlek Uram, én erősségem!” Milyen a kapcsolatom Istennel? Távoli, üzleti, félelemmel teli, jogi, vallásos, zárkózott, rövidtávú? Vagy megbízható, őszinte, szívbéli kapcsolatom van Vele? Milyen ma az én Istennel való kapcsolatom? Hálás vagyok? - Hallom, amit Ő kíván? Elmondom, Neki, amit én szeretnék? El tudom mondani Neki, hogy milyen módon szeretem Őt? Szavakkal kifejezem, hogy ki Ő számomra? (Vö.: Zsolt 18,2-4) Zsolt 18,2 – „Szeretlek Uram, én erősségem!” Tegyünk azért, hogy szeretettel teli kapcsolatunk legyen Istennel! Imádkozzunk ma együtt és egymásért, és erősítsünk meg másokat is abban, hogy Isten szeretete a Szentlélek által újra belép a szívünkbe. Imádkozzunk azért, hogy el tudjunk engedni, el tudjunk hagyni mindent, ami az Isten szeretetének mélyebb megtapasztalása útjában áll. (Vö.: Róm 5,5; Ef 3,17; Zsolt 84,6) Mt 6,11 – „(Atyánk), mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma!” Mindenekelőtt köszönjük meg Mennyei Apukánknak az életünket, és hogy Ő gondunkat viseli. Fejezzük ki Iránta való bizalmunkat, azt, hogy mindent Őtőle várunk, és nem önmagunkban bizakodunk. Hogy Tőle várunk munkát, társat, gyermekáldást, barátokat, és nem valaki vagy valami mástól. Hogy Ő ad meg nekünk mindent, ami az életünkhöz és hivatásunkhoz szükséges. (Vö.: 2Kor 9,8; Fil 4,19) Mt 6,11 – „(Atyánk), mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma!” Imádkozzunk ma azokért az emberekért, akik lelkileg, érzelmileg vagy szellemileg „éheznek és szomjaznak”. Álljunk Isten rendelkezésére és engedjük, hogy Ő megmutassa nekünk, hol és hogyan szeretne bennünket haszálni ma: az éhezőknek enni adni, a magányosokat befogadni, a ruhátlanokat felöltöztetni, a megfáradtakat bátorítani… (Vö.: Iz 58,7; Mt 25,34-40) Fil 4,19 – „Az én Istenem kielégíti majd minden szükségteket gazdagsága szerint dicsőséggel Krisztus Jézusban.” Ma szánjunk időt arra, hogy visszapillantunk az elmúlt hétre, és adjunk hálát Istennek az Ő szeretetéért, gondviseléséért, és mindenért, amit Őtőle kaptunk, amit Általa megtapasztaltunk. Ahogy a Zsolt 87,7 mondja: „Körtáncban fogják majd énekelni: »Minden forrásom tebenned fakad.«” 1Sám 3,10 »Szólj, Uram, mert hallja a te szolgád!« Az imádság párbeszéd. De milyen gyakran hagyjuk, hogy Isten valóban szólhasson hozzánk (Vö.: Iz 30,15)? Ma állítsuk Sámuelt példaként magunk elé, és próbáljunk úgy imádkozni, mint ő: nyissuk meg magunkat Isten beszédére, és halljuk meg az Ő hangját! Figyelj arra, hogy amikor imádkozol, és utána csendet tartasz, milyen érzések vannak a szívedben és mely gondolatok erősödnek fel benned. Bízz benne, hogy az imádságban válszokat fogsz kapni! 1Sám 3,10 »Szólj, Uram, mert hallja a te szolgád!« Isten szól egész közösségekhez is, éppúgy, mint ahogy személyekhez. Talán még nagyobb is az esély arra, hogy együtt meghallják az Ő hangját (Mt 18,20). Milyen lenne, ha szokásunkká válna, hogy egy beszélgetéskor, vagy összejövetelkor bátran közös imát kezdeményeznénk! Nem valami „keresztény gyakorlatként”, hanem azzal a meggyőződéssel, hogy Isten valóban beszél velünk. Így újra és újra mondhatjuk, mint az apostolok: „Úgy tetszett a Szentléleknek és nekünk.” (ApCsel 15,28) Zsolt 25,17 „Szívem szorongatásai megsokasodtak, vezess ki ínségemből engem.” Néha úgy érzi az ember, hogy tehetetlen a saját érzéseivel kapcsolatban, éppen úgy, mint ahogy emberek és körümények miatt is oly’ sokszor tehetetlennek érezzük magunkat. Ebben a helyzetünkben segít minket ez az ima. Hozd a szükségedet Jézushoz, és mondd el Neki, hogy Benne bízol, hogy Ő téged minden szenvedésből és szorongattatásból ki tud venni, és tovább tud vezetni. (Vö.: Zsolt 118,5-6; Zsolt 142,8; Jn 16,33) Zsolt 25,17 Szívem szorongatásai megsokasodtak, vezess ki ínségemből engem. Ma álljunk bele a másokért való közbenjárásba ezzel az imádsággal, azokért, akik szükségben és szorongattatásban vannak, a saját szívük nyomorúságai miatt (2Kor 6,12-13), a bűntudatuk miatt (Zsolt 107,10-22), vagy más emberek miatt (2Tessz 3,2). Imádkozzunk minden keresztény testvérünkért, akiket a hitük miatt üldöznek, hogy az Úr emelje fel őket (Zsid 13,3). Lk 18,13 Istenem! Légy irgalmas nekem, bűnösnek! Előfordulhat, hogy nehéz Istennel a veszteségeikről beszélgetni, mert abban a pillanatban hagynunk kell Őt egészen közel jönni a szívünkhöz. De Őt ez nem döbbenti meg, vagy nem lesz dühös; Ő ismer minket és jószándékkal, kegyelmével fordul hozzánk. Az „irgalmas” szó az eredeti szövegben „kegyeset”, „vidámat” jelent. Ma ismerd be Istennek a gyengeségeidet és bűneidet, abban bízva, hogy Ő mindezt örömmel bocsátja meg neked! (1Jn 1,7-9) Lk 18,13 Istenem! Légy irgalmas nekem, bűnösnek! Ma gondolkodjunk el arról, hogy egy olyan társadalom részei vagyunk, ami elpusztítja az életet ahelyett, hogy megvédené vagy támogatná azt. Még ha nem is tartjuk ezt mindig szem előtt, de az a gazdagság és jólét, amiben legtöbbünk nap mint nap él, gyakran a kizsákmányolt emberek és erőforrások kárára a miénk. Kérjünk Istentől bocsánatot most, és határozzuk el, hogy legalább egy konkrét dologgal igyekszünk igazságosabbá tenni ezt a világot. (Vö.: Jak 4,13-5,5) Az elmúlt napokban sokszor volt szó benső világunkról, szívünkről. Ez az a hely, ahol találozhatunk Istennel. Jézus azt ígérte, hogy a tiszta szívű emberek megismerik Istent (Mt 5,8). A mi felelősségünk, hogy benső világunkat, mint egy nagyon értékes és drága kertet gondozzuk, amennyire csak tőlünk telik. Ez a mi felelősségünk. „Óvd a szívedet minden gonddal, mert az élet ebből fakad!” (Péld 4,23) Kérd Istent, mutassa meg, mi az Ő véleménye a szívedről és a bensődről, és hogy nyilatkoztassa ki számodra még mélyebben az Ő kegyelmét és irgalmát. Jegyezd fel szavait a naplódba, vagy a mobilod jegyzetei közé. Zsolt 64,2 „Halld meg a szavam, Istenem, hozzád száll panaszom!” Isten meghallgatja a panaszodat. Nem fordul el tőled. Épp ellenkezőleg! Gyógyító hatása van annak, ha elmondod Neki, milyen érzések vannak benned, jó, ha elmondod a félelmeidet, bánatodat és haragodat. De azután az is nagyon jó, ha sikerül csendben maradnod, Isten segítségére várva, hogy meghalld az Ő beszédét vagy útmutatását. Jeremiás siralmaiban is ez áll: „Jó csendben várni az Úr szabadítására.” (Siralm 3,26) Zsolt 64,2 „Halld meg a szavam, Istenem, hozzád száll panaszom!” Az is jó, hogy szenvedéseinkben nem maradunk egyedül. De nem csak arról van szó, hogy egymás között panaszkodjuk ki magunkat, mert ez egyáltalán nem hoz szabadulást, hanem az kell, hogy egymást segítve hozzuk terheinket Jézus elé. (Gal 6,2). Ma talán tudsz valakinek segíteni abban, hogy a szívét kiöntse Istennek. Vagy meg tudsz kérni ma valakit, segítsen neked abban, hogy panaszidat ki tudd fejezni Jézusnak, remélve és bízva az Ő szabadításában. 2Sám 7,29 „Kérlek, áldj meg engem, és az én házamat!” Gondolhatnánk, Dávid arra kérte Istent, hogy gazdag áldását árassza rá, a terveire, a vágyaira és a családjára. De nem ez történt. Dávinak ezután az imája után Isten megígérte számára a királysága megszilárdítását. Dávid tehát Isten terveinek megvalósítására kérte el az áldást. Milyen ígéreteket tett Isten a te életedre vonatkozóan? Kérd ma Őt arra, hogy ezeket erősítse meg és hogy egyre teljesebben váltsa valóra. 2Sám 7,29 „Kérlek, áldj meg engem, és az én házamat!” Dávid háza több, mint egy csinos családi ház kerttel. Ez egy egészen magas státusz volt a királyságban. Kik azok, akiknek befolyása alatt állsz, vagyis áll a te „házad”? A gyerekeid? Az alkalmazottaid? A pácienseid? A vendégeid? Imádkozzunk ma, hogy Isten jelen legyen az Ő áldásával „a házunk” minden kapcsolatában és tevékenységében, és segítsen minket abban, hogy az Ő üdvözítő akarata valóra váljon. (Vö.: Ter 39,5; ApCsel 16,31) 2Sám 22,29 „Te vagy, Uram, az én szövétnekem, te teszed, Uram, világossá sötétségem.” Még egy egészen kis fény is képes eloszlatni a sötétséget. Hol van szükséged arra éppen most, hogy Isten fényessége a sötétséget világossá tegye: például egy helyzetben, amiben nem látsz tisztán, egy szellemileg homályos környezetben, ami miatt szenvedsz, egy belső sötétségben, ami kilopja életedből az örömet? Imádkozd ezt az egyszerű imát ma egész nap újra és újra, és lásd, ahogy az Úr Fénye áttöri a sötétséget! 2Sám 22,29 „Te vagy, Uram, az én szövétnekem, te teszed, Uram, világossá sötétségem.” Imádkozzunk ma azokért az emberekért, akiknek az élete sötétségben van, akik gyászolnak, akik nem látnak semmilyen kiutat nehéz helyzetükből, vagy akik bármi okból reményvesztettek. Kérjünk számukra imáinkban vigasztalást és belső megújulást, hogy az Úr az Ő világosságával új fényt hozzon számukra! (Vö.: Zsolt 18,29; Mt 5,16) Szám 6,24-26 „Áldjon meg az Úr és oltalmazzon! Ragyogtassa rád arcát az Úr s legyen hozzád jóságos! Fordítsa feléd arcát az Úr és szerezzen neked üdvösséget!” Az Ároni Áldás gyönyörűen foglalja egybe azt a három imát, amivel ezen a héten az Úrhoz fordultunk: Elmerültünk Istenben, arca fényében, amint szeretettel ránk tekint, kegyelmében, békéjében és áldásában. Ajunk Neki hálát minenért, amit értünk ezen a héten tett! Zsolt 143,8 „Mutasd meg, melyik úton járjak, hozzád emelem a lelkem.” Sokféle út van, amin járhatunk, de csak az Úr ismeri az utat, ami az életre vezet (Zsolt 16,11). Imádkozd ezt az imát, különösen akkor, ha tanácstalan vagy, hogy merre kell továbbmenned. Emeld fel a lelked Istenhez: menj be a belső szobádba, hogy meghalld Isten hangját és az Ő útmutatását. Ez a belső szoba, ami a csend idejét jelenti, lehet egy templomban, vagy egy séta alatt a természetben. Zsolt 143,8 „Mutasd meg, melyik úton járjak, hozzád emelem a lelkem.” Imádkozz ma egy emberért, aki látszólag teljesen reménytelen helyzetben van. Imádkozz, hogy új távlatok nyíljanak meg előtte, hogy azok az ajtók, amik korábban zárva voltak, nyíljanak meg, és hogy a gondolataiban megvilágosodjon. Kérd meg Istent, hogy ehhez a személyhez új és kreatív módon jöjjön el, hogy meg tudja érteni az Ő beszédét és útmutatásait. (Vö.: Kol 1,9-10) 1Kir 3,9 „Adj nekem olyan szívet, amely hallgat rád!” Talán mindig a fejeddel próbálod „meghallani” Istent – és nagyon keveset értesz, vagy szinte semmit sem. Imádkozz ma azért, hogy az Úr adjon neked „halló szívet”, és hogy minden dologban halld meg Isten bensődben felhangzó jó tanácsait (Vö.: Lk 17,21; Róm 10,8). Ha van egy konkrét kérdésed, amiben Isten útmutatását keresed: imádkozd ezt az egyszerű imát, és utána maradj teljes csedben. Hallgasd, hogy milyen vigasztaló szó, gondolat vagy dallam megjelenik a gondolataidban. 1Kir 3,9 „Adj nekem olyan szívet, amely hallgat rád!” Ma járjunk közben az emberekért ezzel az egyszerű imádsággal, hogy tanulják meg meghallani és felismerni Isten hangját a szívükben. És azért, amit a Zsoltáros mond (Zsolt 84,6): „Boldog az az ember, akit te segítesz, akinek szíve zarándokútra készül.”, hogy az emberek meg tudják ismerni és be tudják fogadni mindazt, amit Isten az Ő kegyelmével életük számára elkésztett. Imádkozd ezt az imát azokért az emberekért is, akik a városodban vezető pozíciót töltenek be, a politikusokért, az egyház vezetőiért, az oktatási és a gazdasági élet vezetőiért. Jn 11,3 „Uram, akit szeretsz, beteg.” Ezekkel a szavakkal Mária nem kérte meg Jézust, hogy gyógyítsa meg a testvérét, Lázárt. Ő csak elmondta, hogy mi van Lázárral, és szabadságot hagyott Jézusnak, hogy tegyen, amit jónak lát. Ehhez nagy bizalomra és bátorságra volt szüksége! Jézus a válaszát és gyógyítását több nappal későbbre hagyta. Mutassuk meg ma Jézusnak a testünk, a szívünk, a lelkünk betegségeit anélkül, hogy megmondanánk Neki, mit tegyen ezekkel. Tegyünk úgy, mint Mária: várjunk az Isten idejére, válaszára és gyógyítására. (Vö.: Préd 3,1-11) Jn 11,3 „Uram, akit szeretsz, beteg.” Ugyanúgy, mint ahogy tegnap az Úr elé vittük önmagunkat, tudunk Jézus elé hozni másokat is. Gyakran már az is elég, ha egyszerűen csak megemlítjük a nevüket Jézusnak, és hiszünk, mint a kafarnaumi százados: hogy egyetlen erőteljes szó Jézus szájából elég ahhoz, hogy a gyógyulás a megfelelő időben megtörténjen (Lk 7,7). Ezen a héten azért imádkoztunk újra és újra, hogy megtapasztalhassuk Isten vezetését, gyógyítását, hogy hallhassuk az Ő hangját, és érezzük jelenlétét. Valószínűleg vannak olyan területek, amikre még nem kaptunk választ. Mégis: próbáljunk állhatatosan várakozni az Úrra, nem kényszerítve Őt arra, hogy gyorsan oldja meg a bajainkat. Inkább imádkozzunk együtt Dáviddal, aki különösen nagy bajban így szólt Istenhez: „De mert benned bízom, Uram, te meghallgatsz, Uram és Istenem!” (Zsolt 38,16). Ha Isten válasza egyéni imáinkra már megérkezett, ez esetben ma szánjunk időt arra, hogy ezt megköszönjük Neki. Zsolt 80,4 - „Seregek Ura, állíts helyre minket! Ragyogtasd ránk arcod és megmenekülünk.” Minden imakérésnek, amit a Bibliában találunk, ígéret jellege is van. Imádkozzunk ma ezzel az ígérettel életünk azon területeiért, amik romokhoz vagy építési területekhez hasonlítanak, hiszen a mi Istenünk mindent helyre tud állítani és minden rosszból és kárból tud jót kihozni! Dicsérjük Jézus Szent Nevét, aki által jön a világosság és a szabadulás, mindazért, ami az életünkben sérült vagy befejezetlen! Zsolt 80,4 - „Seregek Ura, állíts helyre minket! Ragyogtasd ránk arcod és megmenekülünk.” Izajás 61,4-ben ez áll: „Felépítik az ősi romokat, a régi omladékokat helyreállítják; újjáépítik a puszta városokat, sok-sok nemzedék omladékait.” Olyan emberekről van most szó, akiket Isten meggyógyít és helyreállít. Imádkozzunk, hogy mi is ilyen emberek lehessünk! Imádkozzunk egymásért, hiszen szükségünk van Isten helyreállító munkájára! Lk 11,2 - „Atyánk! Szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod!” Ezek a szavak képezik az összes imádság alapját: Atyánk, mutass nekünk magadból még többet, hadd lássuk meg, milyen vagy valójában! Dicsőítsd meg Nevedet, és hozz nekünk a Te Szent Lelked által szeretetet, igazságosságot, örömöt és békét (Vö.: Róm 14,17). Igyekezzünk megmaradni a mai imádságunk közben is a dicsőítésnél, az imádatnál és a hálaadásnál! Talán írhatnál egy listát azokról a dolgokról, amik az örömöd okozói… Feljegyezheted Istennek azokat a tuladonságait, vonásait, amik inspirálnak téged. Lk 11,2 - „Atyánk! Szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod!” Ma imádkozzunk azért, hogy Jézus az Ő királyságát tegye egészen kézzelfoghatóvá a kapcsolatainkban! Kérdezd meg Istent egészen konkrétan: mit tudok tenni a mindennapokban azért, hogy a kapcsolataimban több szeretet, igazságosság és béke legyen (Vö.: Róm 15,1-2.5-7)? Mit tehetek, vagy mit ne tegyek ahhoz, hogy a Szentlélek még nagyobb erővel tudjon munkálkodni az életemben? Hol tudom a tehetségemet még jobban kibontakoztatni és munkába állítani? Zsolt 27,9 - „Ne fordítsd el tőlem arcodat, te vagy a segítőm!” Vannak olyan időszakok, amikor úgy tűnik, Isten messze van, és minden homályosan látszik. Ilyenkor se fordulj el Tőle! Ne menekülj bele hamis vigasztalásokba! Maradj Jézus közelében, és imádkozz ilyen módon! Emlékezz arra, hol találkoztál a Segítőddel! Keresd Őt újra! A Biblia azt mondja, hogy ha keresed Őt, meg fogod találni (Jer 29,13; Ám 5,4.6; Mt 7,7-8). És ha Ő megmutat neked valamit, amit neked kell rendbe tenned (Ld.: Iz 59,2), azt tedd meg! Zsolt 27,9 - „Ne fordítsd el tőlem arcodat, te vagy a segítőm!” Ma imádkozzunk ezzel az imával azokért az emberekért, akik most épp krízisen mennek át, vagy akik korábban lelki sérüléseket kaptak, és emiatt tehetetlennek érzik magukat, hogy Krisztus által segítséget nyerjenek! Egy sokatmondó történet, ami segíthet minket a közbenjárásban, a béna meggyógyításának története (Lk 5,17-26), akit négy barátja engedett le a fedett tetőn át, és helyezett Jézus lába elé. Az ő hitük által nyert ez az ember gyógyulást, és talált megbocsátást. Ha visszatekintünk az elmúlt hét imáira, megérezhetünk valamit abból a kettősségből, ami gyakran kíséri imáinkat: egyfelől emberi problémáinkra, gondjainkra, szükségleteinkre összpontosítunk, másfelől viszont tekintetünket Isten neve, tisztelete és királsága felé fordítjuk. Ma fordítsunk több időt ez utóbbira, hiszen az első úgyis magától jelen van! Miért is ne fordíthatnánk ma egy kis időt egy sétára, hogy közben Istent dicsőítsük, és az Ő nevét magasra emeljük? Mi lehet ennél nagyobb vagy fontosabb? 1Tessz 3,12 – „Jézus! Növeld bennünk a szeretetet egymás és mindenki iránt!” Az egyik leggyakoribb ima az Újszövetségben, a szeretetünk növelésének kérése (Ld.: Fil 1,9; Ef 3,17-20; Kol 2,2). Csatlakozzunk be ma ebbe az imába, és kérjük Isten Lelkét minden emberért, akivel kapcsolatban vagyunk, hogy több szeretetet tudjunk adni nekik. Talán különösen is fontos számodra ezek közül a kapcsolatok közül egy. Ma ezért a kapcsolatért különösen is imádkozz, és kérd Istent, hogy ezt a személyt egyre inkább az Ő tekintetén át tudd látni! 1Tessz 3,12 – „Jézus! Növeld bennünk a szeretetet egymás és mindenki iránt!” Milyen gyakran megtörténik, hogy az emberekkel való kapcsolataink középpontjában nem a szeretet áll, hanem valami egészen más! Például az, hogy bizonyítsuk az igazunkat, vagy hogy végre rendesen beolvassunk valakinek, rövidtávú kapcsolatokat keresünk, lerázunk valakit, illetve csak magunkra gondolunk. Imádkozzunk ma azért, hogy mindaz, amit teszünk, a szeretetben gyökerezzen (Vö.: 1Kor 13,13.; 16,14)! Zsolt 139,23 – „Vizsgálj meg Istenem és ismerd meg szívemet; tégy próbára és ismerd meg utaimat,” Az emberek legtöbbször nem tudják megadni nekünk azt az érzést, hogy: ”ismerlek téged, tudom, ki vagy”. Épp ellenkezőleg: a legtöbbször félreértenek minket. Isten azonban egészen más! Ő lát minket, látja és érti a szívünket, jobban, mint mi saját magunkat. Ma imádkozzunk, hogy Isten mutassa meg nekünk a saját szívünket (Vö.: Zsolt 139,24): melyik úton járunk, milyen hamis bálványokat imádunk, vagy milyen hamis eszméknek szolgálunk? Kérjük meg az Urat, hogy vezessen vissza minket arra az útra, amely az életre vezet! (Zsolt 16,11) Zsolt 139,23 – „Vizsgálj meg Istenem és ismerd meg szívemet; tégy próbára és ismerd meg utaimat,” Imádkozzunk ma ezzel az imádsággal az egyházainkért, gyülekezeteinkért, hogy Isten küldje el az Ő világosságát és igazságát (Zsolt 43,3), hogy ne szomorítsuk meg Őt, és egymást sem. Hogy szabadítson meg minket az Úr minden tökéletlenségünktől, minden képmutatástól, minden rossz és gonosz beszédtől. Röviden: mindentől, ami Istent megakadályozza abban, hogy minket megszabadítson, és Szent Lelkével újra eltöltsön (Vö.: Ef 5,15-21)! Zsolt 118,25 – „Nyújts, ó Uram, segítséget, adj, ó Uram, jó sikert!” Fogadd be ezt a röpimát ma a szívedbe. Imádkozd gyakran, amikor szükséget szenvedsz valamiben, amikor megoldást kell talánod egy problémádra, vagy gyorsan meg kell oldanod egy helyzetet. Ilyen módon imádkozz, hogy áldottak legyenek a talákozóid, a megbeszéléseid, hogy jók legyenek a munkakapcsolataid, és gyümölcsöző eredményeid legyenek! Bízz abban, hogy Isten gyorsan meghallgatja az imádságodat, és hogy Ő a gyermekeinek bölcsességet ad, ha megkérik erre (Mt 7,11; Jak 1,5-17). Zsolt 118,25 – „Nyújts, ó Uram, segítséget, adj, ó Uram, jó sikert!” Ma imádkozzunk hazánk vezetőiért és politikusaiért, hogy az Úr adjon nekik sikereket nehéz feladataik végzésében (Vö.: 1Tim 2,1-2), és segítse őket, hogy bölcsen használják fel hatalmukat és jól tudják kezelni a kihívásokat. Imádkozzuk, hogy legyenek bölcs lelki tanácsadóik, akik segítséget nyújtanak nekik abban, hogy világunkat a lehető legjobban irányítsák. Ezen a vasárnapon tekintsünk életünk azon dolgaira, amelyek befejezetlenek, amelyek még lezáratlan feladatok, amelyek be nem teljesült álmok és vágyak, és tegyük ezeket mind Isten kezébe! Ő békességet akar adni nekünk: „Békét hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Nem úgy adom nektek, ahogy a világ adja. Ne nyugtalankodjék szívetek és ne féljen.” (Jn 14,27) Még azokban a napokban és nehéz órákban is, amikor sok dolgot még mindig olyan tökéletlennek látunk, érvényes Jézus ígérete! Kérd meg Istent ma újra, hogy töltsön el téged a Békesség Lelkével, és mindazokat is, akikkel egy úton jársz. Jn 2,2 – „Uram! Nincs több boruk!” A bor a Bibliában az öröm szombóluma. Imádkozd ezt az imát ma önmagadért, ha elveszítetted az örömet életed valamely területén! Kérd Istent, hogy töltsön el téged újra örömmel és segítsen téged a bűnbánat konkrét lépéseiben! Mint ahogy az 51. zsoltár 14-es verse mondja: „Add meg újra üdvösséged örömét, erősíts meg a készséges lelkületben!” Jn 2,2 – „Uram! Nincs több boruk!” Ezt az egyszerű imát Mária mondta Jézusnak a Kánai menyegzőn. Ma imádkozzunk a környezetünkben lévő házasságokért és családokért, hogy Jézus a „hétköznapok vizét” változtassa át az „öröm borává” az életükben! Imádkozzunk azokért, akiknek az a feladatuk, hogy a családok védelméért dolgozzanak, hogy Jézus adjon nekik bölcsességet, és új utakat, ötleteket a munkájukhoz. Imádkozzunk azokért a nőkért, férfiakért és gyermekekért, akik szenvednek az összetört, megsérült kapcsolatoktól, hogy Jézus adja meg nekik megerősítő kegyelmét. Zsolt 63,1 – „Isten, én Istenem, téged kereslek, egész lényem utánad szomjazik!” Vágytál már úgy igazán az Istennel való találkozásra? Nem vagy egyedül ezzel! Fejezd ki ezt a vágyadat te is, mint Dávid! Olvasd el ehhez a 63. zsoltárt! Fejezd ki szíved vágyát, hogy hallani kívánod az Úr hangját, és érezni az Ő jelenlétét! Ne félj érezni a fájdalmat, ami abból fakad, hogy még nem érezheted mindig úgy az Úr jelenlétének édességét, mint ahogy vágynál rá! Zsolt 63,1 – „Isten, én Istenem, téged kereslek, egész lényem utánad szomjazik!” Vágyakozásunk Isten mindent elsöprő szeretete, szerelme, gyógyítása és szabadítása után nem csak egy személyes vágya az egyes embereknek – hiszen az egész teremtett világ az Úr után vágyakozik, az Úrra szomjazik (Róm 8,19-23)! Nem mindig tudjuk az Isten korlátlan dicsőségét megtapasztani. Többnyire úgy látogat meg minket, mint ahogyan Illést: csendes, gyöngéd szélben (1Kir 19,12-13). Adj ma hálát Istennek minden pillanatért, amikor a teremtett világban való jelenléte segítségével találkozhattál Vele! Mt 26,39 - „Atyám, ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem ahogyan te!” Jézus tökéletesen teljesítette az Atya akaratát – azért, hogy minket megváltson és megszabadítson. Nem azért kell ezt az imádságot imádkoznunk, mintha nekünk kellene megmenteni a világot, hanem azért, mert ez megkönnyíti a szívünket. Azzal, hogy az életünk feletti irányítást Istenre hagyjuk, átadjuk Neki mindazt, ami a hátralévő életünkben még lehetséges, ami valóra válhat. És Rá bízzuk azt is, amit még nekünk kell majd megtennünk. Lehet, hogy ezeket a szavakat csak nagyon nehezen tudjuk kimondani. Mégis, a szívünk mélyén bízunk benne, hogy ha Isten akaratában vagyunk, az áttörést hoz az életünkbe. Mt 26,39 - „Atyám, ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem ahogyan te!” Ma imádkozzunk ismét egyházainkért, gyülekezeteinkért, különösen a vezetőkért, hogy „az Isten akaratának ismerete teljes legyen bennük, minden lelki bölcsességgel és megértéssel együtt, és az Úrhoz méltón éljenek, mindenben az ő tetszése szerint, hogy minden jócselekedetben gyümölcsöt hozzanak, és gyarapodjanak Isten ismeretében. Erősítse meg őket az Úr dicsőségének hatalmából minden erővel, hogy végig kitartsanak, és béketűrők legyenek.” (Vö.: Kol 1,9-11) Jézus feltámadt! Adjunk hálát, dicsőítsük Istent, és imádkozzunk ma a Rómaiakhoz írt levél szavaival: (Róm 8,31-34) „Mit mondjunk tehát mindezek után? Ha Isten velünk, ki ellenünk? Ő, aki tulajdon Fiát sem kímélte, hanem odaadta értünk, mindnyájunkért, ne ajándékozna vele együtt mindent nekünk? Ki lenne vádlója Isten választottjainak? Talán Isten, aki a megigazulást adja? Ki lenne hát az, aki kárhoztat? Talán Krisztus Jézus, aki meghalt, mi több, fel is támadt, Isten jobbján van, és közben is jár értünk?” Krisztus közel jön hozzánk ez által az imádság által! Imádkozzunk újra és újra! Ne fáradjunk bele az egyszerű imába nap mint nap! Összeállította: Peter Höhn és Viviane Herzog
 • 2018.
  .
 • Miért böjtölünk? - Jakob Pilz
  Amikor böjtölünk, mi nem az Istennel szkanderezünk! Ez ennél sokkal több. A Bibliában világosan megfogalmazódik, hogy: „Isten ereje a gyöngeségben nyilvánul meg.” (2Kor 12,9) A böjt arról szól, hogy a gyengeségünkbe bejön a mi erős Istenünk, ezáltal megvalósít olyan dolgokat, amiket mi a saját erőnkből nem vagyunk képesek megtenni. Böjt közben újra megtanulunk Isten ígéreteire támaszkodni, tudván, hogy csak Ő teljesíti azokat. Dániel olyan közbenjáró volt, aki életének nagy részét a babiloni fogságban töltötte. Dániel könyvének 9. fejezetében ő már egy idős ember volt, aki naponta háromszor imádkozott, gyakran böjtölt, és igaz embernek tartották. Különböző királyok és birodalmaik politikai tanácsadójaként dolgozott. Jeremiás próféta írásainak olvasásakor Dániel felismerte, amit Isten ígért, hogy a zsidókat 70 év fogság után visszavezeti Izraelbe. (Ld.: Dán 9,2; Jer 29,20) Mit csinált ez az igaz ember? Megpróbálta kihasználni a politikai kapcsolatait, hogy a világi bíróságokon való befolyását használja? Nem! Ő imádkozott és böjtölt. Bízott benne, hogy Isten teljesíteni fogja az ígéreteit. Gyengévé lett, hogy számára Isten erővel jöhessen. (Ezzel semmiképp sem azt mondjuk, hogy ne legyünk aktívak a társadalmunkért, és ne gyakoroljunk pozitív hatást. Vannak csodálatos bibliai példaképek, mint Eszter, Nehemiás és mások. De mind az imádságot állították az első helyre.) Dániel elolvasta Isten ígéreteit, és ezekért közbenjárt, hogy megvalósuljanak. Nem vonult vissza passzívan azzal a hozzáállással, hogy minden úgyis meg fog történni. Nem! Istennek ez az embere elmerült Isten Igéjében és imádkozott, addig, amíg az ígéret valósággá nem vált. És végül Izrael megszabadult a fogságból és a hazájába költözött. Hasonló helyzetben vagyunk Európában. Az Úr különböző vezetők, pásztorok és próféták által szólt, hogy nagy betakarítás idejében vagyunk Európában. De nem vonulhatunk vissza, azt gondolva, hogy mindez majd úgyis megtörténik. Meghívást kaptunk arra, hogy meghalljuk Isten szívverését, és megkérjük Őt, hogy tegye meg, amit megígért. Most olyan időket élünk, amikor nem Isten karját akarjuk lenyomni, nem Őt akarjuk legyőzni, hanem az Ő szíve szerint akarunk imádkozni. És ha akarata szerint imádkozunk, Ő válaszolni fog! „Az a bizalom, amellyel iránta vagyunk, azt jelenti, hogy bármit kérünk is akarata szerint, meghallgatja. Ha pedig tudjuk, hogy bármit kérünk, meghallgat bennünket, tudjuk azt is, hogy amit kértünk, azt már meg is kaptuk.” (1Jn 5,14-15) Úttörő időket élünk. Az Úr hív, és a Menyasszonya válaszol. Annyira kíváncsi vagyok, mit fog tenni Isten ezen a böjti időn keresztül!
 • Gyakorlati tanácsok és tippek a böjthöz - Jakob Pilz
  Néhány praktikus tanács és tipp a böjthöz. Miután világossá vált, hogy miért böjtölünk, vagyis, hogy Isten Kontinensünknek tett ígéreteit megvalósulni lássuk, ma a böjt praktikus oldala felé szeretnénk a figyelmünket fordítani, hogy így sikerüljön is ezt megcsinálni. Egyrészt a böjtnek ez az oldala egyszerű dolog: egyszerűen csak hagyd abba az evést. Ennél nincs egyszerűbb. Mindenki képes erre, függetlenül a státusztól és a jövedelemtől. Másrészről viszont ezt könnyebb mondani, mint megtenni. Na de haladjunk lépésről lépésre. Ha normál esetben te erős kávét iszol, és ebben az időben az egész kávéról lemondasz, akkor lehetséges, hogy mellékhatásként fejfájásod lesz. Könnyebbé teszi a dolgot, ha egy vagy két nappal korábban már nem iszol több kávét, így a fejfájás a böjt kezdetén már elmúlik. Valószínűleg azt is tapasztalod majd, hogy gyengének, esetleg akár kicsit lázasnak is érezheted magad. Ez teljesen normális és jó dolog, mert a tested méregtelenít, és megszabadul azoktól az anyagoktól, amelyek a testedben felhalmozódtak. Ha első alkalommal böjtölsz, célszerű ezt fokozatosan tenni. Próbálj meg két nappal korábban tudatosabban táplálkozni, kevesebb ételt magadhoz venni, több zöldséget enni és a cukrot a minimálisra csökkenteni. Ez segíteni fog neked, hogy az első napon könnyebben tudj átmenni, és a tested jobban fel tudjon erre készülni. Idővel meg fogod tapasztalni, hogy fizikailag gyengébbnek érzed magad, ezért természetesen kevésbé tudsz aktív lenni. Ezért a böjt alatt az életed sebességét vissza kell kapcsolni, és tudatosabban tölts időt közösen az Úrral. Nagy célra törekszünk: Európa megmentése, de ezzel egyidejűleg a böjt alatt van egy személyes célod is: hogy bensőségesebb kapcsolatba kerülj Jézussal. A testi gyengeség állandó emlékeztetőt jelenthet, hogy Jézushoz fordulj. Amikor az éhség jön, mondj egy rövid imát. Fordítsd a szívedet és egész figyelmedet Ahhoz, aki szenvedélyesen szeret téged. És ne aggódj, ha a következő tíz böjti napban nem érzed olyan intenzíven az Isten közelségét. Gyakran előfordul, hogy megtapasztalom, hogy az áttörés csak később jön, a különleges odaadás után. A bibliai Dániel barátunk imádságai az első napon meghallgatásra találtak, de az Istennel való találkozás csak néhány héttel később történt meg. Az idő másképpen telik. Te talán intenzívebb és csodálatosabb időszakot tapasztalsz meg az Úrral, mint eddig bármikor, de az is lehet, hogy az egész tíz nap alatt nagyon szerencsétlennek érzed magad. Ne felejtsd el, hogy az Urat a te böjthöz való készséged teljesen kielégíti. Még akkor is, ha ez az idő fizikailag és érzelmileg is kihívás számodra, Ő nagy dolgokat tesz benned és általad. Gyakran egészen észrevétlenül is.
 • Miért is imádkozunk? - Jakob Pilz
  Sok ok van, amiért imádkozunk. Imádkozunk azért, hogy Isten országát építsük, hogy gyógyulást és áttörést tapasztaljunk meg, és még sok másért. Ma szeretném, ha a figyelmünket egy olyan dologra összpontosítanánk, amit nem feltétlenül szoktunk az imádsággal társítani: ez pedig az öröm! „Eddig nem kértetek semmit a nevemben. Kérjetek és kaptok, hogy örömötök teljes legyen.” (jn 16,24) Jézus arról beszél, hogy az imádkozás nem egyedül arról szól, hogy beszélgetünk vele, bár Ő ezt nagyon szívesen teszi. Ő folyton beszélgetni szeretne velünk, de van itt még valami más is, ami az Ő szívében van: Jézus azt szeretné, ha mi megtapasztalnánk, hogy Ő válaszolni fog az imáinkra, hogy az örömünk teljes legyen. Ő vágyakozik arra, hogy örvendező szívvel imádkozzunk és böjtöljünk, mert ez dicsőíti meg Őt. „Amit a nevemben kértek, azt megteszem nektek, hogy az Atya megdicsőüljön a Fiúban.” (Jn 14,13) Ezt szem előtt tartva szeretném, ha megtapasztalnád az örömöt, ami a meghallgatott imából jön. Ehhez szeretnék neked egy hasznos eszközt a kezedbe adni. Amikor Európa megtéréséért imádkozunk, ez egy nagyon általános és széleskörű kérés, fordítsd a tekintetedet egy konkrét személyes kérésre is. Imádkozz a következő 40 napban naponta egy vagy két emberért a környezetedben, akik még nem követik Jézust. Ha ébredésért imádkozunk Európában, akkor imádkozz a te saját közösségedért is, és várd, hogy az Úr ezt a kérésedet meghallgatja. Az elmúlt években azt tapasztaltam, hogy az imádságnak pontosan ez a kombinációja, amikor az átfogó kérésekért és a nagyon konkrét kérésekért egyszerre imádkozunk, különösen hatékony. Ha látom, hogy az Úr meghallgatta az imámat, és hatással van a személyes környezetemre, akkor ez ösztönzi a hitemet, hogy a nagy kérésekben is bízzon. Ma meghívlak téged, hogy mindkettőért imádkozz, és mindkettőt tapasztald meg, hogy az Úr a te életedben, a családodban, az országodban és a mi egész kontinensünkön nagy dolgokat cselekszik! Ebben az évben az imádságunkban a társadalom hét területére koncentrálunk: család régió üzleti világ oktatás kormányzati vezetés művészet/szórakozás média Meggyőződésem, hogy meg fogjuk tapasztani, hogy Európában jobbra fordulnak a dolgok, mert az Úr az országainknak ezeket a területeit meg fogja érinteni. A Jó Hír erőteljesen fog terjedni, és meg fogja változtatni a dolgokat, mert ez az Isten erejének megmentő és átalakító ereje. Utóirat: Jusson eszedbe megvallani minden nap 17 órakor: „Európa megmenekül.”
 • Néhány gyakorlati tanács és tipp az imához - Jakob Pilz
  Mind tudjuk, és egyetértünk abban, hogy az ima jó, szükséges és fontos. Mindannyian szívesen imádkoznánk többet, és gyakran nem sikerül. Ha már találtad magad valaha is ebben a dilemmában, szívesen átadok neked néhány dolgot, ami segített nekem, hogy többet legyek Istennel. Az imádságot egy egyszerű kifejezéssel lehet leírni: „Beszélgetés Istennel.” Egyrészt ez egyszerű, mégis néha nagyon nehéz. Az imaéletem növekedésében nagyon hasznos volt számomra, hogy meghatároztam egy imaidőt. Ez az idő kiemelten fontos számomra, és ragaszkodok hozzá. Ez konkrétan így hangzik: ha ez az időszak kora reggel van, és nehéz számomra a felkelés, akkor kihagyok néhány dolgot este, és korábban megyek aludni. Ha az imaidőm este van, akkor korábban befejezem a feladataimat, hogy teljesíteni tudjam a meghatározott időmet. Azt hiszem, az én pontom világossá vált. Ha sikerül 80%-ot elérnem, akkor ezt már sikerként könyvelem el. Megszoktam, hogy az imaidőm kezdetén egy jó dicsőítő zenét vonok be, ami segít nekem, hogy kapcsolatba kerüljek az Isten szívével. A mi Atyánk zeneszerző lényeknek teremtett meg minket. Meggyőződésem, hogy ezen keresztül Istennel egy mélyebb és személyesebb találkozási szintre juthatunk. A zene megérinti az érzelmeinket, és egy kimerítő nap után segíthet nekem, a fókuszt Istenre irányítani, és az Ő jelenlétét megtapasztalni. Egy hasznos és nagyon egyszerű eszköz egy imalista. Írd le, hogy melyik emberért, dologért, vagy helyzetért szeretnél imádkozni. Ha ezután az imaidődben nincs semmi, amiért imádkozni tudsz, kezedbe tudod venni a listát. Nem korlátozom magam erre a listára, de ez segít az imaidőm kezdetekor, hogy egy bizonyos ponttól könnyebben tudjak továbbimádkozni. Arról beszéljünk még, hogy mikor, milyen atmoszférában, és miért imádkozunk. Ez arról szól, hogy hogyan tudunk imádkozni. A bibliai imádságok csodálatos imavezetők. Imádkozhatunk, ahogy a Bibliában van megfogalmazva, vegyél fel az imalistádra embereket és helyzeteket. Mi néha nem tudjuk, hogy miért lehetne imádkoznunk, és aztán találunk egy bibliai szöveget, ez segít nekünk, hogy tudjunk beszélgetni Istennel. Néhány kóstoló a kezdethez: Ef 1,17-19 Ef 3,14-20 Fil 1,9-11 Kol 1,9-11 ApCsel 2,17-21 Teljesen biztos vagyok benne, hogy minden nap több örömet fogsz találni az imában, ha néhányat alkalmazol ezek közül a pontok közül.
 • Hogy valami szokássá váljon… - Jakob Pilz
  20-70 napra van szükség ahhoz, hogy egy új szokás kialakuljon. Minél egyszerűbb a szokás, annál rövidebb az időtartam. Kérdezhetnéd: mi köze van ennek a mi ima- és böjti időszakunkhoz? Ha a következő 40 napban minden egyes napon hűségesen kitartasz az imában és a megvallásban, akkor jó esély van arra, hogy nem csak részt veszel egy akcióban, hanem ezt magadévá fogod tenni, és a részeddé fog válni. A következő 40 napban különleges elkötelezettséggel koncentrálunk az ESBS céljaira, de ugyanakkor kell, hogy életmóddá, életstílussá váljon az, hogy a Kontinensünkért imádkozunk. A legegyszerűbb lépés ehhez, hogy minden napra állítsd be az emlékeztető funkciót 17:00 órára és aztán valld meg: „Európa meg fog menekülni.” Ez mindössze kettő-öt másodpercet vesz igénybe, ami nem fogja megszakítani a napi rutinodat. Már az is erőteljes lenne, ha ezt csak te tennéd meg, de képzeld el, mit jelent az, amikor 10 000 ember imádkozik veled egyszerre! Ha ez a 10 000 ember öt másodpercnyi időt tölt el ehhez, az 50 000 másodperc ima – 13,8 óra! Személyenként tíz másodpercnél ez már 24 óra lesz. Egyszerű matematika, ugye? Nem! Istennel a mi oldalunkon az imádság sokkal több egyszerű matematikánál, ahol az imádságok összeadódnak. Istenben és Istennel exponenciális növekedés megy végbe. „Öten közületek megfutamítanak százat, és százan megfutamítanak tízezret.” (3Móz 26,8) Képzeld csak el, milyen hatása van a szellemi világban, amikor minden nap 10 000 ember emeli fel a hangját az imában, és így ez egy 24 órás imává válik! Ebben a pillanatban a betakarítási ciklus ima- és megvallás időszakában vagyunk. De ez csak egy negyede annak, ami ebben az évben történik. Egy másik fázisban az emberek felfegyverkeznek és kiküldetnek majd. Van egy fázis, ahol közösségek alakulnak, és egy fázis, ami az ünneplésről szól majd. Muszáj, hogy az egész év imádsággal legyen lefedve. Ezért ez egy jó alkalom arra, hogy az imádságot beépítsük az életünkbe, és hogy a szokásunkká váljon. Várd Istentől, hogy Ő benned és a környezetedben lévő emberekben felébressze a vágyat, hogy egész évben imádkozzanak!
 • Imádkozzunk a házasságokért és a családokért! - Jakob Pilz
  Minden társadalomnak a szíve a család. A házasság a teremtés szívében, középpontjában áll. Egészen az idők kezdetekor az Éden kertjében megteremtette Isten az embert a saját képére és hasonlatosságára. Isten férfinak és nőnek teremtette az embert. Ez volt az első házasság az emberi történelemben. Az Atya a Fiú és a Szentlélek a teremtést egy esküvővel kezdte el, és az idők végén ugyanúgy egy esküvői ünnepség lesz majd. A Jelenések Könyvének 19. fejezetében egy gyönyörűszép menyasszonyról olvasunk, aki felkészült a Vőlegénye eljövetelére. „Örüljünk, ujjongjunk és dicsőítsük, mert eljött a Bárány menyegzőjének napja. Menyasszonya felkészült.” (Jel 19,7) A házasságnak kezdettől fogva Isten dicsőségét kell tükröznie. Minden időre ez lett a minta arra a kapcsolatra, ami Jézus és az Ő Menyasszonya között van. A szent házasság egy magasabb valóságra mutat, ami mélyebbre hatol annál, mint amit mi emberek meg tudunk érteni. Az Efezusiakhoz írt levelének 5. fejezetében Pál apostol még ennél is tovább megy, amikor erre, mint egy nagy titokra utal. Ezt figyelembe véve nem meglepő, hogy a házasságok az ellenség erős támadásai alatt állnak. Minél magasabb a válások száma, annál jobban halványul a kép, amit a házasság eredetileg jelent. Meg vagyok győződve arról, hogy a családok a missziós parancs végrehajtásának hajtóerejei. Egészséges házasságok, amelyekben a szeretet kézzelfogható és látható, azt a hatást érik el, hogy a kívülállók ezáltal a hiteles tanúságtétel által, az Evangéliumhoz fordulnak. A mai generáció mindenhol egy hiteles élet keres, és ezt ott fogják megtalálni, ahol az emberek szeretetteljesen foglalkoznak egymással, és Jézust egész szívükkel szeretik és szolgálják. Nagyon fontos, hogy az evangelizációhoz és a missziós küldetéshez stabil házasságokra van szükség, hogy tartós változásokat tapasztalhassunk meg. Imádkozzunk ma a házasságokért, a pásztorokért és vezetőkért, a szülőkért és gyermekekért! Imádkozzunk, hogy a családok a Jó Hír erős tanúiként ragyogjanak, és sok ember tudjon belépni ezáltal Isten Királyságába! Gyakran imádkozom ezt az imát a házasságomért: „Könyörgök is azért, hogy szeretetetek egyre jobban gyarapodjon a helyes ismeretekben és a teljes tapasztalatban, hogy el tudjátok dönteni, mi a helyes. Akkor tiszták és feddhetetlenek lesztek Krisztus napjára, s bővelkedni fogtok az igaz élet gyümölcsében, amelyet Jézus Krisztus szerzett, Isten dicsőségére és tiszteletére.” (Fil 1,9-11)
 • Imádkozzunk az egyházért! - Jakob Pilz
  Ma meg akarjuk erősíteni imáinkat az Európában lévő Egyházért. Nem csak a saját gyülekezetünkért akarunk imádkozni, hanem Krisztus egész testéért a Kontinensünkön! Ez magába foglalja mindazokat, akik segítségül hívják az Úr Jézus nevét, és akik hiszik, hogy a Biblia Isten tévedhetetlen szava. Az Egyház, Krisztus Teste, felette áll minden faji, nemi, státuszbeli és teológiai különbözőségeknek! Szeretnék neked ahhoz egy különleges bátorítást adni, hogy azokért a felekezetekért imádkozz, ahová nem tartozol. Katolikusként imádkozz az evangélikus testvéreidért, protestánsként imádkozz a katolikus testvéreidért! Olyan egységet szeretnénk megtapasztalni, amely Krisztus szépségét minden vonatkozásában visszatükrözi. A legtöbb imádság, amit az Újszövetségben látunk feljegyezve, imák az Egyházért. Az apostolok tudták, hogy az fogja megváltoztatni a világot, ha a hívők közösségét Krisztus Királysága jellemzi majd. Képzelj el férfiakat és nőket, akik eltelnek Szentlélekkel, és mindenfelé továbbadják Krisztus szeretetét! Képzeld el, hogy a pápa a húsvéti üzenetében a Szentlélek által vezetve emberek millióihoz beszél, akik teljesen megváltozva, megtérve mennek haza. Képzeld el, milyen lenne az, ha az európai emberek ugyanúgy reagálnának az evangelisták prédikációira, mint Reinhard Bonnkééra az afrikai emberek! Bécsben 1,5 millió ember él. Milyen lenne, ha az egész város meghallaná az Evangéliumot, és azt mélyen a szívébe fogadná? És az nem számítana, hogy utána melyik egyházba mennének, mert mindenhol ugyanazt a nyelvezetet beszélnék, csak más színezettel! Ha mindezt magad elé képzeled, akkor megláthatod, mit gondolok az alatt, hogy: Imádkozzunk az Egyházért! Álmodj nagyot, és bízz Istenben, hogy Ő sokkal többet is megtehet, mint amit Tőle kérünk, vagy mint amit elképzelni tudunk! (Ef 3,20) Maga Isten fog jönni és cselekedni, hogy felépítse az Ő Királyságát, ezért imádkozzunk egy eddig még soha nem látott ébredésért! „Így az Úr szava egyre terjedt, s nagymértékben megszilárdult.” (ApCsel 19,20) Milyen lenne, ha az Úr Szava egyre terjedne Párizsban, vagy Berlinben, vagy egész Svájcban? Tegyünk azért, hogy Isten jelenléte az egész Európai Egyházban elterjedjen!
 • Imádkozzunk az oktatásért! - Johannes Hartl
  A jövő generációjának képzése alapvetően közoktatási kérdés. A fiatalok világlátását, világképét az iskolák, az egyetemek és szakképzések alakítják majd. A 68-as baloldali mozgalomnak[1] – a szekularizáció időszakának legjavában – igen jól sikerült saját programjukat bevezetni a képzés és nevelés majd minden területére. Szakértők, lobbisták és politikusok különböző csoportjai döntik el, hogy mit tanulnak az iskolában a történelemről, a vallásokról, az emberiség természetéről, a szexualitásról és Istenről a gyerekek. Imádkozzunk azokért, akik ezt a nagy felelősséget hordozzák. Imádkozzunk és böjtöljünk, hogy küldjön az Úr munkásokat e nagyon jelentős területre. Imádkozzunk, hogy a tanítók, tanárok, egyetemi oktatók, a tudósok és a politikai szférában dolgozók igazsággal, szeretettel és a Szentlélek ösztönző erejével befolyásolják az oktatást. [1] http://www.hetek.hu/kulfold/201801/1968_az_ev_amely_megrontotta_a_vilagot
 • Imádkozzunk az állami vezetőkért! - Jakob Pilz
  „Mindenekelőtt arra kérlek, végezzetek imát, könyörgést, esedezést és hálaadást minden emberért; a királyokért és az összes elöljárókért, hogy békés, nyugodt életet élhessünk, szentségben és tisztességben. Ez jó és kedves üdvözítő Istenünk szemében, aki azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön és eljusson az igazság ismeretére.” (1 Tim 2, 1–4) Itt, ebben a szövegben Pál az imára buzdít elsősorban minket! Elsődleges célja ebben a Timóteushoz, lelki gyermekéhez írt pasztorális levelében az emberek imára buzdítása. Azonban pontosítja ezt a kérést: járjanak közben a királyokért, és könyörgjenek a tekintélyt, hatalmat kezükben tartó emberekért. És miért? Hogy békés, nyugodt életet élhessünk; azaz, ne üldözések közepette, hanem tisztességben éljük keresztény hitünket, s bárhova is megyünk, hirdessük Jézus Krisztus evangéliumát. Jézus is azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön (4.vers). Európában a legtöbb helyen jelenleg még hirdethetjük az Örömhírt, azonban a világban a tombol a keresztényüldözés. Nagyon sokan nem tudják nyilvánosan megvallani keresztény hitüket, félnek a bebörtönzéstől, de még rosszabb is várhat rájuk. Még Európában is – úgy tűnik –, hogy egyre nehezebb megvédeni a bibliai igazságokat a közvélemény negatív megítélése nélkül. De mivel a sötétség nő ezért – meggyőződésem, hogy – a világosság is növekszik. Az evangéliumi tanúságtételt azért mindenhol jelek, csodák kísérik, amilyent eddig még sohasem láttunk. Ez bátorít bennünket, mert hisszük, hogy Ő velünk van az Örömhír hirdetésében! A kormányainkért végzett imának erősödnie kell. Urunk, üdvözítsd őket! Urunk, adj bölcsességet nekik országaink irányításához! Szeretnénk, hogy az Evangélium megnyilvánuljon, és – még ha nem is teljesen bízunk politikai vezetőinkben –, akkor is arra vagyunk hivatottak, hogy a szakadék szélén álljunk, és imádkozzunk értük. Pál apostol összekapcsolja a kormányokért mondott közbenjáró imát Isten végső szándékával – hogy senki el ne vesszen, hanem mindenki üdvözüljön. Politikai vezetőink akadályozhatják, és (bizonyos mértékben) gátolhatják az Evangélium terjedését, de elő is segíthetik azt. Egy példa: a „Fiatalok misszióban” (Jeunesse en Mission[1]) a Karib-térség szigeteit egészen pontos tervekkel célozták meg. Tavaly elmentek az ottani egyik szigetre, s a kormány megengedte, hogy ellátogassanak állami iskolákba és számos más helyre. Ennek köszönhetően a lakosságnak körülbelül 40% hallotta az Örömhírt, és a lakosság kb. 10%-a átadta életét Jézusnak! Egy nemzet egytizede egy hónapon belül megmenekült!!! Könyörögjünk! Urunk, üdvözítsd őket! Urunk adj nekik bölcsességet nemzeteink és kontinensünk irányításához! [1] YWAM= Youth With A Mission (https://www.ywam.org/) (ford. megj.)
 • Imádkozzunk a művészekért! - Johannes Hartl
  Napjainkban a képzés jelentős része nem iskolákban, házakban, hanem a médián keresztül történik. Érdekes látni, mennyire összekapcsolódik, összefolyik az élvezet és az információ a művészet és szórakozás világában. Egy tévéfilmsorozat, vagy a Netflix internetes sorozata lehet egyszerűen „szórakoztató”, de mindig hordoz magában valamilyen üzenetet is. Valóban: minden nagy koncert, futballmérkőzés, sőt! még egy kiállítóteremben bemutatott fénykép is többé-kevésbé finoman, vagy körmönfontan agyafúrtan üzenetet közvetít. Ha olyan Európát szeretnénk látni, amit megérintett az Evangélium, akkor ahhoz olyan emberek kellenek, akikben a Szentlélek lakik, és szerepet vállalnak a média, a művészet és a szórakozás világában. Sokan vannak már ilyenek! Ma értük imádkozzunk és böjtöljünk! Sokkal többre ilyen elkötelezett testvérre van szükségünk. Mostanában – amikor a világi embereket többnyire már nem érdekli a keresztény üzenet –, mégis nagyon nyitottak, hogy valami szépet, hiteleset, élvezeteset, vicceset lássanak. Isten a kreativitás forrása. Ha akarsz, te is imádkozhatsz a „SCHØN” konferenciáért, amelyet Németországban, Augsburgban fognak megrendezni, s amelyre világhírű neves (világi) művészeket hívnak össze, hogy beszéljenek az igazi szépség forrásáról. (Elnézéseteket kérjük, – de ez az első ilyen jellegű konferencia – ezt most csak német nyelven tartjuk). Imádkozzunk, hogy küldjön Isten munkásokat aratásának fontos területére!
 • Imádkozzunk az üzleti világért! - Jakob Pilz
  A társadalomnak ez a területe, amiért imádkozunk, hihetetlenül fontos terület: az üzleti világ. Hajlamosak vagyunk arra, hogy különbséget tegyünk lelki és világi munkaterületek között, és hogy elválasszuk egymástól az Úrnak végzett szolgálatot, a szabad gazdaságban végzett munkától. Meg vagyok győződve arról, hogy a Biblia ezt a megkülönböztetést nem ismeri. Ha jobban megnézzük Isten Igéjét, akkor megállapíthatjuk, hogy a legtöbb ember, végezte a hétköznapi munkáját, és szerette Jézust teljes szívéből. Vessünk egy pillantást újra jó barátunkra, Dánielre (biztosan észrevetted már, hogy nagyon szeretem őt.) Neki teljes idejű munkája volt a kormányban, és mi ma úgy tekintünk rá, mint a hit nagy hősére. Vagy Dávid: ő volt a király (!!!), ő irányította a nép üzleti ügyeit. Ennek ellenére próféta volt, szellemi vezető és olyan dalokat írt, amiket az egész nép énekelt, a zsoltárokat. Meggyőződésem, hogy itt az ideje elhagyni a keresztény és a világi munkahelyek közötti megkülönböztetést, és arról gondolkodni, hogy az üzletemberek az egész társadalomra hatással tudnak lenni, úgy is, hogy közben nem szellemi vezetők. Gond nélkül beléphetnek azokba az országokba is, ahová a keresztény misszionáriusoknak ez meg van tiltva. Ez egy olyan tisztség, olyan méltóság, amiben valaki teljes munkaidőben az üzleti világban dolgozik, és közben Krisztus fényét minden embernek továbbadhatja, akivel csak találkozik. Az üzleti világ felelős vezetőiért imádkozunk, hogy sikeresek legyenek, és olyan pénzügyeket bonyolítsanak le, amik túlmutatnak azon, amit természetes tehetségükkel érhetnének el. Ez hozzáférést és befolyást biztosít számukra a társadalomban, és lehetővé teszi, hogy Isten országát anyagilag is támogassák. Melléjük kell állnunk, hogy így meg tudják valósítani, amire elhívásuk van. Ez nem egy elhanyagolható kérdés. Egyre inkább meg vagyok győződve arról, hogy az Evangélium terjedése függ ettől. Az üzleti élet felelőseinek vállvetve kell együtt dolgozni azokkal az emberekkel, aki teljes időben lelki szolgálatot végeznek, hogy Jézus missziós parancsa beteljesüljön, és sok ember megmeneküljön! Az ESBS Team nevében, Jakob Pilz
 • Imádkozzunk a médiáért! - Jakob Pilz
  Ma az imáink középpontjába a médiát helyezzük. Ezt a területet az Úrnak teljesen be kell töltenie. Az öngyilkosságok és a depresszió magas aránya szorosan összekapcsolódik a szociális média túlzott látogatásával. A Facebook és az Instagram a modern trendek formálója, értékeink és kultúránk meghatározója lett. A fiatal generáció az első az emberiség történetében, és számukra ez a normális, hogy a mobiltelefonjukkal állandóan hozzáférhetnek az internethez. Még csak tíz éve, hogy az iPhone-t piacra dobták, és azóta a világ örökre megváltozott. De, ez egy jó hír! Jézus meg tud hívni embereket, hogy az Evangéliumot a szociális médiában is hirdessék. Az internet hatalmas lehetőség Isten királysága számára! Egy Isten által megáldott videó – és milliónyi embert lehet megmenteni. Egy 16 éves tinédzser napjainkban annyi embert el tud érni, mint a nemrégiben elhunyt evangélista Billy Graham összesen. Micsoda lehetőség, ami által az Atya az embereket magához vonzhatja! A kulturális forradalom napjainkban a médiában zajlik. A fiatalok, de az idősebbek is, állandóan bombázva vannak egyfajta világias, emberközpontú gondolkodásmóddal. Álljunk oda együtt, egy egyházként a kegyelem trónja elé, és kérjük meg a Mennyei Atyát, hogy munkálkodjon a nemzetek ezen területének üdvösségén! Arra vágyunk, hogy sok ember legyen kész arra, hogy a médiában Jézus nevét és az Ő igazságát közhírré tegye. Az ESBS Team nevében, Jakob Pilz
 • Határok nélkül a szeretetben - Ben Fitzgerald
  Amikor elkezdesz Jézusról beszélni, ne hagyd, hogy a személyiséged vagy az érzéseid korlátozzanak téged! Hagyd, hogy Isten szeretete egyre nagyobb legyen benned, ahhoz, hogy tovább tudd adni az Evangéliumot! Sokkal inkább kell beszélnünk arról, hogy kicsoda Krisztus bennünk, mint hogy mi kik vagyunk. Néha bekorlátozzuk magunkat a személyiségtípusunkra, az érzéseinkre, vagy arra, hogy épp jó vagy rossz volt a hetünk. Minden dicsőség Istené, hogy bennünk az emberiség szeretete és az egyének iránt érzett szeretet sokkal nagyobb annál, mint amire mi képesek lennénk. Jézus ki akar lépni belőlünk, hogy ezt a szeretetet átadhassa a körülöttünk élő embereknek! Kérdezd meg Őt, hogy a mai napon kinek akar a körülötted élő emberek közül egy új szeretetet adni általad! Isten megáld – figyelj, mert meg fogja tenni!
 • Isten alkotott és szeret TÉGED, szóval légy önmagad! - Ben Fitzgerald"
  Ha oda mész valakihez, vagy amikor megismerteted Jézust mással - légy önmagad! Az egyik legrosszabb dolog a világon, amit tehetünk az, hogy megpróbálunk szép szavakat mondani, hogy vallásosnak hangozzunk, vagy olyan szavakkal ajánlunk imát, amiről úgy gondoljuk, hogy megérint másokat. A legjobb dolog, amit tehetünk, hogy teljesen önmagunk maradunk ezekben a helyzetekben. Ha munkatársról vagy idegenről, vagy akár családtagról van szó, fontos, hogy ne egy „vallásos” vagy „furcsa” módon közvetítsük nekik Jézust. Azt vettem észre, hogy amikor felajánlom, hogy imádkozom valakiért és megkérdezem: „Szeretnél imát kérni valamiért az életedben – a gyógyuláson kívül?” Sok ember jobban meg mer nyílni, mert megérzik az őszinte szeretetet és hitelességet. Mondok egy példát. Amikor a munkahelyen valaki a legutóbbi focimeccs eredményéről beszél, nem próbáljuk megkeresni a legszebb szavakat, amiket hozzá tehetünk egy fociról szóló beszélgetéshez. Izgatottak leszünk tőle, mosolygunk, szenvedélyesek leszünk és belefolyunk a beszélgetésbe. Ugyanez igaz Isten Igéjére. Amikor odamegyünk valakihez, akár egy kollégánkhoz, akiről tudjuk, hogy fáj a feje, nem kell keresnünk a szép szavakat. Ne kerülgessük a témát, hanem mosolyogva és vidáman közeledjünk felé, mint minden más témánál. És jól érezve magunkat a bőrünkben, kérdezzük meg: „Imádkozhatom érted? Észrevettem, hogy nagyon fáj a fejed”. Amikor Isten Igéjének hirdetését egy stresszes dologgá alakítjuk, ahol mindig meg kell találni a szép szavakat, elveszítjük a hitelességünket. De amikor egyszerűen önmagad vagy, eltelve Jézussal, és így osztod meg az emberekkel a szeretet, azzal, hogy felajánlod, hogy imádkozol értük, vagy azt mondod hogy „Jézus szeret téged”, akkor Isten sokkal könnyebben képes használni téged. Tehát ma csupán légy önmagad, amikor Isten igéjét hirdeted. Isten áldjon – figyelj, mert meg is teszi!
 • Még ha félsz is, csináld! - Ben Fitzgerald"
  Néhányan azt szokták mondani nekem: „Ben, te nagyon bátor vagy. Ezért neked könnyű hirdetni az Evangéliumot.” Azt viszont az emberek többnyire nem tudják, hogy én éppúgy félek, mint ők, amikor a hitemet megosztom másokkal. Isten gyakran vezet engem olyan emberekhez, akik a társadalomban ismert, híres emberek, vagy arra kér, hogy olyanokkal beszéljek, akik meglehetősen dühösnek tűnnek. A gondolataimban egyáltalán nincs az a késztetés, hogy beszéljek ezekkel a személyekkel. De a bennem lévő Szentlélek erejével tudom, hogy mindig az a legjobb, ha engedelmeskedek Istennek, amikor szól hozzám, még akkor is, ha félelmet vagy szorongást élek meg közben. A mi nemzedékünk számára fontos, hogy ne emberi félelem határozzon meg minket – vagyis hogy ne az emberek véleménye mozgasson minket erre vagy arra. Hogyan tudunk egyáltalán elutasítottak lenni, amikor mi teljes egészében elfogadottak vagyunk Istenben? Elhatároztam, hogy sohasem fogok azoknak az embereknek a véleményére hallgatni, akik nem értik, hogy Isten kicsoda, akik nem kérdezik meg Isten véleményét, akik nem tudják, hogy Ő szeretni akarja őket, és hozzájuk akar jönni. Arra szeretnélek bátorítani téged, hogy minden lépésedet hitben tedd meg, még akkor is, ha félsz az elutasítástól vagy az emberek véleményétől. Ahogy Joyce Meyer mondta: „Ha félek, akkor félelemmel telve, de cselekszem.” Isten áldjon – figyelj, mert meg fogja tenni!
 • Őrizd meg a lényeget! - Matthew King
  Az évszázadok során az evangelizációs módszerek folyamatosan változtak. Mindazonáltal van valami, ami állandó maradt: az igehirdetés központi üzenete mindig a Jézus Krisztustól való Evangélium maradt. A Biblia utolsó könyve, ami az idők végét írja le, az ’örök, elpusztíthatatlan evangélium”-ra hivatkozik. Az Egyház mindig változik abban, hogy hogyan nyeri meg a világot Jézus számára, de az Evangélium mindig ugyanaz marad. Ezzel kincset hozunk a világnak – a mi egyetlen Reménységünket – Jézus Krisztus Evangéliumát. A bolygónknak van egy magja, ami nagyon titokzatos, és kevéssé kikutatott. A tudósoknak mégis sikerült az elmúlt években néhány jelentős felfedezést tenni. Az elismert geofizikus, Hrvoje Tkalcic tette közzé a következő megállapítást: „Bár a Föld térfogatának kevesebb, mint egy százalékát teszi ki, a belső mag rendkívül fontos ahhoz, hogy létrejöjjön a geomágneses mező. E nélkül nem lenne élet a Földön.” Hasonlóképpen: nincs bennünk erő és élet, ha igehirdetésünk központjába nem a valódi Evangélium továbbadását állítjuk. „Nem szégyellem ugyanis az evangéliumot, mert Isten ereje az mindenkinek az üdvösségére, aki hisz… „ (Róm 1,16). A ’Passion Translation’ Biblia fordítás csodálatosan fejezi ezt ki: „Megtagadok minden szégyent, ami az Istentől jövő csodálatos üzenet kihirdetését gátolja, mert Isten felszabadító ereje az, ami bennünket Krisztus által szabaddá tesz!” Néhány nappal ezelőtt a feleségem és én Norvégiába utaztunk, Bergen városába, hogy megosszuk Jézus szeretetét az emberekkel. Elisabeth és én elkezdtünk beszélgetni egy 17 éves lánnyal, aki épp a barátnőivel dohányzott. Elmesélte hogyan bukott ki az iskolából és hogy 6 éven keresztül alig hagyta el az otthonát. Amikor megkérdeztem miért, elmondta, hogy azóta küzd komoly szorongással és depresszióval mióta fiatalabb korában bántalmazták. Beszélni kezdtem neki Jézus leírhatatlan szorongásáról, amit a Getszemáni kertben élt át, és a mély depresszióról, amit a kereszten élt meg, amikor ezt kiáltotta: „Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engem?” Elmagyaráztuk neki, hogy Krisztus elhordozta ezeket a szenvedéseket, hogy ezáltal ő szabaddá váljon a láncaitól. Beszéltünk neki arról, hogy Isten az Ő szeretetét a keresztre feszített Jézus halálán, és a sírból való feltámadásán keresztül mutatta meg nekünk. Szeretettel közeledtünk ehhez a fiatal lányhoz, és kértük, hogy változtassa meg az életmódját, fogadja el a Jézusban való hitet és döntsön úgy, hogy mostantól Őérte fog élni. Lelkesen mondta nekünk: „Igen, készen állok!” Ott együtt imádkoztunk Bergen legforgalmasabb terének közepén. Amikor befejeztük, elmondta nekünk, hogy nagy súly és teher hullott le a válláról. A bensőjében azonnal békét és új erőt tapasztalt. Az egész arca sugárzott. A kereszt üzenetét – az Evangéliumot – kínáltuk fel ennek az új barátunknak, és ő teljes lelkét megnyitotta erre! Az Evangélium nem évül el! Az Evangélium nem lényegtelen a modern társadalom számára! Az Evangélium az egyetlen reménység a megbocsátáshoz, egy új szívhez, egy új élethez! Az ‚Europe Shall Be Saved (ESBS)‘ – ’Európa megmenekül’ Család hiszi, hogy az Evangélium a válasz Európában a bűn alapvető problémájára! Ez egy megállíthatatlan erő, ami minden evangelizáció lényegében benne van. Mi mást kínálhatnánk fel a világnak, ha nem ezt a csodálatos jó hírt?
 • Isten feladatot bíz rád. Légy készen! - Jean-Luc Trachsel
  Isten mindenkit használni fog, aki az Ő rendelkezésére áll. Mindenkire szüksége lesz, aki készen áll erre. Nem számít, hogy mióta vagy újjászületve ahhoz, hogy hatékony tanú legyél! Ez nem egy óriási felismerés, hogy ha te Isten Igéjében vagy, akkor hatékony tanúságtevővé válsz. Kezdetnek elég az, amit most tudsz, ez pedig az, amit Jézus a te életedben megcselekedett. Soha ne fogadd el azt a gondolatot, hogy a te tanúságtételed nem jó, csak mert nem használtál drogokat, vagy mert az életed nem volt valami szörnyűséges káosz, mielőtt Jézussal találkoztál volna! Én hallottam emberektől, hogy felállnak, és azt mondják: „Nekem nincs jó tanúságtételem. Én ismertem Jézust egész életemben.” Ez egy hatalmas tanúságtétel! Az emberek hallani akarják a tanúságtételedet. Kezdheted azzal, hogy mit tett Jézus az életedben, de ne állj meg ott! Az is nagyon fontos, hogy ebbe belevonjuk Isten Igéjét. Ismerned kell azt az igét, ami által Isten a te életedben cselekedett! Az emberek bizonyítékokat keresnek, és ezt te Isten Igéjén és a te személyes tanúságtételeden keresztül meg tudod nekik adni. Egy tanú: valaki, aki bizonyítékot szolgáltat. Mint ahogyan azt Máté evangéliumának 24. fejezetében látjuk, Jézus azt mondja, hogy napjainkban a sátán csatlósai, segítői, körüljárnak és sokakat megtévesztenek. Ha ők készen állnak arra, hogy a sátánt képviseljék, akkor nekünk még inkább készen kell állnunk arra, hogy Jézust képviseljük! Minél többen indulunk el, és nyerünk meg másokat Jézusnak, annál kisebb lesz a sátán királysága, és annál gyorsabban csökken az ő népe. Ha mi készen állunk arra, hogy az emberekkel megosszuk az Evangéliumot, ez lehetőséget ad sokaknak arra, hogy megszabaduljanak a sötétség erejéből, és csatlakozzanak Isten Királyságához. Minél aktívabb tanúságtevők lesznek a keresztények, annál gyorsabban fogjuk látni, hogy a sátán királysága zsugorodik. Nekünk ehhez először is késznek kell lennünk a kiküldetéshez!
 • Az engedelmesség megváltoztathatja egy ember örökkévalóságát - Johanna Krämpf
  Egyik nap úton voltam a fodrászhoz. A barátnőm is velem tartott. Elhaladtunk egy fiatal férfi mellett, aki épp a parkolóban dohányzott. Ahogy beszélgettünk, a Szentlélek hirtelen szólt hozzám: „Azt akarom, hogy menj oda ahhoz a férfihoz az út túloldalán. Beszélj neki a szeretetemről!” Először egy kissé vonakodtam, mert nem akartam félbeszakítani a barátnőmet, aki épp mesélt valamit. Elhaladtunk a férfi előtt. Ekkor megállítottam a barátnőmet, és azt mondtam: „Sajnálom, hogy félbeszakítalak, de muszáj visszamennem, és azzal a férfival beszélnem.” Mindketten visszamentünk hozzá. Azt mondtam neki: „Helló! Elnézést! Isten az imént azt mondta nekem, hogy jöjjek ide hozzád, és mondjam meg neked, hogy Ő téged nagyon szeret. Fontos vagy számára.” Azonnal megértettük a reakciójából, hogy a szavaink hatással voltak rá. Egy kis idő után mondott nekünk valamit, ami nagyon megdöbbentett. Elmondta, hogy párszor már közel állt a halálhoz. Többször is megpróbált már öngyilkosságot elkövetni. „Mivel sohasem sikerültek az öngyilkossági kísérleteim, hiszem, hogy kell lennie egy Istennek.” mondta könnyekkel a szemében. Mihelyt ezeket a szavakat meghallottam, megtelt a szívem hálával a Szentlélek iránt, amiért mondta nekem, hogy menjek oda ehhez a férfihez. Elmagyaráztam neki az Evangélium egyszerű üzenetét. Úgy érezte, mintha a szívében történne valami, amikor ezeket az erőteljes szavakat hallotta. Beszéltem neki arról, mit tett Isten az én életemben. A barátnőm kapott egy ismeret szavát a rémálmai miatt lévő alvásproblémájáról. Ez eltalálta őt, és megengedte, hogy imádkozzunk érte. Megkérdeztük, szeretné-e ugyanezt a Jézust befogadni az életébe. A Szentlélektől megérintve és vezetve azt mondta: „Igen!” Imádkoztunk, meghívta és befogadta Jézust a szívébe. Eközben azt érezte, mintha egy kéz megérintette volna a vállait. Sem én, sem a barátnőm nem tettük rá a kezünket. Ez Isten keze volt. Ő megérintette a fiát, aki épp most született újjá Isten családjában, és aki épp most alakult át a Szentlélek ereje által. Ezen a napon volt nálam egy könyv, ami újonnan megtérő hívőknek szólt – nemigen szoktam magamnál hordani ilyen kiadványt. Isten viszont tudta, hogy akkor szükségem lesz rá. Ezt oda tudtam adni a férfinak, aki épp most fogadta el Isten megmentő szeretetét. Hiszem, hogy ez jó segédeszközként szolgált számára, és segített neki a következő időben, hogy a hite növekedhessen. Ez a tapasztalat újra megmutatta nekem, hogy mennyire megéri mindig, ha a Szentlélek hangjának és a szívünkben tapasztalt indíttatásainak engedelmeskedünk! Mi történt volna, ha „udvarias” lettem volna a barátnőmhöz, és nem szakítom félbe a beszélgetést? Azon az estén a férfi újra megpróbált volna öngyilkosságot elkövetni? Talán. Ezt nem tudjuk. De amit tudunk, az az, hogy Isten az életét nagy erővel érintette meg ezen a napon. Ma szeretnélek meghívni valamire, egy kihívás elé álltani téged: kérj Istentől egy bátorító szót egy személynek, akivel ma találkozni fogsz! Egész napon át kérdezd Istent, hogy kinek van szüksége arra a szóra! Hiszem, hogy Ő világosan megmutatja azt a személyt. Menj majd oda hozzá, és add tovább azt az üzenetet, amit Isten reggel rád bízott! Bátorítalak téged, hogy beszélj majd annak az embernek Jézus szeretetéről! Isten meg fogja áldani a magokat, amiket annak az embernek az életében elültetsz. A ’Felvértezés és Kiküldetés’ Team nevében, Johanna Krämpf
 • Michaela tanúságtétele
  Egy történetet szeretnék elmesélni nektek, ami néhány évvel ezelőtt esett meg. Abban az időben kezdtem el az utcán Jézusról beszélni az embereknek. Akkoriban már tudtam, hogy Isten azt várja tőlem, hogy tanúságot tegyek Róla – mindig ott, ahol éppen vagyok! De néhány hónapba beletelt, amíg valóban megértettem, hogy ez mit is jelent. Tanultam, hogy hogyan kell meghallani a Szentlélek gyakran igen halk indíttatásait, és hogy hogyan kell levetni magamról az emberektől való félelmet. Engedelmes akartam lenni, hogyha Isten szól hozzám, nem pedig vitatkozni Vele, hogy az embert, akit elém küld, megszólítsam-e, vagy ne. Egyik nap az egyetemről hazafelé menet ültem a buszon, és láttam egy nőt. Isten mutatta meg nekem azért, hogy beszéljek neki az Ő szeretetéről. Azonnal éreztem, hogy az emberektől való félelem feléled bennem, és ez visszatartott attól, hogy felkeljek a helyemről. A szívem hevesen dobogott, és elkeseredetten kutattam valami indok után, hogy a beszélgetést ezzel a nővel hogyan tudnám elkerülni. Ugyanakkor sürgetést és vágyakozást éreztem arra, hogy engedelmeskedjek Isten hangjának. Amikor a busz megállt, mindketten leszálltunk. Megpróbáltam ezt a szituációt kiverni a fejemből, és bementem a gyógyszertárba, mert el kellett intéznem ott valamit. Még mindig éreztem Isten sürgetését, unszolását, hogy beszéljek azzal a nővel. Elkezdtem Istennel alkudozni: „Rendben, Uram, ha az a nő még mindig ott áll, amikor kijövök a gyógyszertárból, akkor beszélni fogok vele.” A nő még mindig ugyanott állt! És én még mindig nem tudtam bátorságot meríteni, hogy kijöjjek a komfortzónámból. A villamos, ami hazafelé vitt engem, közeledett a megállóhoz, felszálltam rá. A nő is! Én még mindig imádkoztam, és kértem a Szentlelket, hogy adjon erőt és bátorságot. Tudtam, hogy muszáj beszélnem azzal a nővel, mielőtt leszállok. Már csak kevés megállónyi időm volt. Ekkor a nőnek valószínűleg feltűnt, hogy „titokban” figyelem őt… A következő megálló előtt végül felálltam, keresztülvágtattam a vasúti fülkén, és a félelmemet legyőzve beszélni kezdtem a nőhöz: „Bocsásson meg, kérem! El szeretném mondani, hogy Jézus nagyon szereti Önt, és hihetetlenül fontos a Számára.” Ebben a pillanatban igazán büszke voltam magamra. Megcsináltam!!! A nő viszont meglehetősen ridegen azt felelte: „De én ezt nem akarom.” És elfordult. Ez volt. Szemmel láthatóan nem érintette meg, amit mondtam, nem tért meg, nem mondott köszönetet nekem. Ennek ellenére tudom, hogy fontos volt, amit tettem. Később megkérdeztem Jézust, hogy mit akart ezzel az esettel mondani nekem. Láttam Őt, ahogy rám mosolyog, és azt feleli: „Legközelebb már nem fog olyan sokáig tartani, amíg válaszolsz a hangomra. Ebből a helyzetből tanultál meghallani ÉS szót fogadni.” Természetesen igaza volt ;-) A következő alkalommal sokkal könnyebb volt reagálni az Ő szavára. Szeretnénk téged bátorítani: Ma tegyél meg egy lépést és beszélj az embereknek Jézusról, és amikor hallod a Szentlélek útmutatását, meg fogod látni, hogy az engedelmességed gyümölcsöket terem majd! Azt akarjuk, hogy az emberek találkozzanak Jézussal, és ezáltal megváltozzon az életük. De azután is bátrak tudunk maradni, ha úgy tűnik, nem történt semmi, mert bízunk abban, hogy a Szentlélek mindenben cselekszik. Ő az egész képet látja. Néhány esetben sosem tudjuk meg, mi volt a mi egyszerű engedelmességünk hatása, majd csak akkor, amikor megérkezünk a Mennybe. ESBS „Felvértezés és Kiküldteés” Team
 • Felfedeztem, mennyire zseniális a Szentlélek az evangelizációban! - Jason Chin"
  Korábban nagy félelem volt bennem, amikor az embereknek Jézusról beszéltem. Épp ezért szándékosan ki is hagytam a Bethel Iskola első négy hetének utcai evangelizációit. Egyik nap, amikor épp nem mentem el a „bevetésre”, Isten megmutatta nekem: sok nagyszerű hitharcos, mint Gedeon, Józsue vagy Mózes, nem érezték magukat bátornak, amikor Isten elhívta őket. Sőt, Mózes és Gedeon még azt is mondták Istennek, hogy válasszon helyettük valaki mást. Amikor Isten elhívta Józsuét, azt mondta neki: „Légy erős és bátor! Ne rettegj és ne félj, mert én, az Úr, a te Istened veled vagyok, bárhová is mész!” (Józs 1,9) Isten azt mondta Józsuénak, hogy ne féljen. Nem azért, mert Józsue annyira erős lett volna, hanem mert Ő, az Isten fogja a művét Józsue által elvégezni. Isten azt akarta, hogy Józsue a hitét és a bizalmát Belé vesse, hiszen Isten maga volt vele. Isten velünk is van! A Szentlélek nem egy rövidtávú bérleti szerződést írt alá velünk! Ő megvásárolt minket Jézus Krisztus vérével és lefoglalt bennünket egész életünkre. Ebben van az erőnk! (1Kor 6,19) Íme, egy nagyszerű történet, ami megmutatja, mennyire jó a Szentlélek az evangelizációban: Tanítottam egy háromnapos evangelizációs iskolában Chicago-ban. Volt ott egy kicsike nő, Karen-nek hívták, aki félt attól, hogy másoknak Jézusról beszéljen. Ennek ellenére akarta csinálni. Szombat délután bementünk a városba. Karen úgy döntött, hogy velem jön. Megláttunk egy emberekből álló csoportot az utcán. Odamentünk és elmondtuk nekik, azért jöttünk, hogy Jézussal megáldjuk őket, és megkérdeztük, kinek van közülük hátfájása. Két nő mondta, hogy éppen most nagyon erős fájdalmat érez. Ránéztem Karen-re, és így szóltam a két nőhöz: „Karen imádkozni fog értetek.” Ha pillantással lehetne ölni, én már halott lennék. Karen nem volt túlságosan boldog. Azt mondtam neki: „Karen, meg tudod csinálni. Pontosan úgy, ahogy tanultad, egyszerűen csak tedd a kezedet a hátukra, és imádkozz röviden, 30 másodpercig!” Karen becsukta a szemeit, az arca nagyon feszültnek látszott, az ajka mozgott, jóllehet én nem hallottam, hogy mit imádkozik. Nagyon komolyan imádkozott, de az imája csendes volt. 30 másodperc után a két nő nevetve azt mondta, hogy a fájdalom 50%-kal csökkent! Karen-t ez sokkolta! Mondtam neki: „Karen, ezt egészen jól csinálod, imádkozz megint úgy, ahogy az imént!” Karen megismételte az imáját becsukott szemekkel, az ajkát mozgatva és szavak nélkül. Az ima után megkértük a nőket, hogy teszteljék megint a hátukat. Mindkét nőnek megszűntek a fájdalmai! Egyiküknek hullani kezdtek a könnyei, és azt mondta, hogy vissza kell térnie Jézushoz. Újra átadta az életét Jézusnak, ott, abban a pillanatban. Halleluja! Visszaindultunk a többiekhez. Út közben megkérdeztem Karent, hogy mit mondott az ima alatt. Karen azt mondta: „Én nem imádkoztam.” Mire azt feleltem neki: „De hát mozgattad a szádat!” Mire ő: „Nem imádkoztam. Azt mondtam Istennek: »Ez nem működik, ez nem működik!«” Elmondta nekem, hogy mindkétszer azt mondta Istennek: „Ez nem működik!” Ezt nehezen tudtam elhinni! Ezen az estén megkérdeztem Istent, hogy mi történt. Hogyan lett mindkét nő egészséges? Tudtam, hogy Karen-nek egyáltalán nem volt hite, sőt, negatív hite volt! Az Úr megmutatta nekem, hogy a Szentlélek bennünk van, és Neki csak egy összekötő pontra van szüksége. Karen-nen keresztül cselekedett, és gyógyította meg a két nő hátát. Isten azt mondta nekem, hogy „A hit a szeretet által tevékeny.” (Gal 5,6) Azon a napon úgy döntöttünk, hogy szeretni fogjuk az embereket, és volt elég hitünk ahhoz, hogy a kezeinket a két nő hátára tegyük. Ez elegendő volt ahhoz, hogy Isten cselekedni tudjon. A mi feladatunk az, hogy szeressük Jézust, szeressük az embereket, és bízzunk abban, hogy Isten, a Szentlélek elég nagy ahhoz, hogy másokat általunk szeressen. Bátorítalak téged ezen a héten arra, hogy elmélkedj ezen az igazságon, hogy a hatalmas Szentlélek benned él! Kérdezd meg most Tőle, kivel és hogyan tudnád megosztani Jézust a következő három napban. Talán azt mondja majd neked az Úr, hogy vegyél egy kis ajándékot az egyik kollégádnak, vagy szomszédodnak, vagy hogy írj le valamit a szerető Istenről ennek a személynek. Talán látsz majd ezen a héten valakit, akinek elmondhatod a tanúságtételedet arról, hogy Jézus megmentett téged, és hogy Isten megváltoztatta az életedet. Mondd el ennek a személynek, hogy Jézus őt is megmenti, és rajta is tud segíteni. Talán látsz majd valakit, akinek gyógyulásra van szüksége. Megkérdezheted, hogy imádkozhatsz-e érte, és megláthatod, ahogy Jézus cselekedni fog! A hatalmas Szentlélek velünk van! Neki örömet okoz, hogy Jézust rajtunk keresztül oszthatja meg. A Szentlélek a legjobb evangelizátor! A „Felvértezés és Kiküldetés” Team nevében: Jason Chin
 • Az evangelizáció mókás is lehet - Werner Nachtigal
  Az Evangélium a világ legjobb üzenete, de én ezt az életem első 21 évében sohasem hallottam. Kutattam az élet értelmét, kerestem Istent is, de senki sem beszélt nekem Jézusról. Olyan sok kereső ember van, és a legtöbbször nagyon könnyű nekik Jézusról beszélni! Mindenki meg tudja tanulni, hogy hogyan beszéljen az emberekkel és nekik hogyan mondja el a Jó Hírt. Találd meg a mindennapjaidban azokat az alkalmakat, amikor tudsz beszélni az embereknek Jézusról, és használd ki ezeket a lehetőségeket! Akár a McDonald’s-ban, vagy az iskolában, az egyetemen vagy a buszon, mindenütt tudsz Jézushoz vezetni embereket! Imádkozz egyszerűen, ahogy a Szentlélek vezet téged, és a mindennapjaid kalanddá válnak majd! Néhány évvel ezelőtt találkoztam Brian Welch-el a Korn Együttes egyik tagjával, akit már régről ismertem. Volt egy nagy ötlete. Adott nekem 29 VIP jegyet, hogy hívjam meg a rajongóit a show után. Akkor akartunk nekik Jézusról beszélni. Keresztülsétáltam a nagy arénán, és meghívtam néhány rajongót. Arra gondoltam: meghívok néhány rajongót, hogy töltsenek el 30 percet egy rock sztárral. Egy ilyen jegy ára 290 euró, számukra azonban ez ingyenes volt. Mindezt nagyon szórakoztatónak és könnyűnek találtam. Beszéltünk az embereknek Jézusról, meghívtuk őket, hogy ismerjék meg Istent, és hogy az örökkévalóságot is Vele töltsék el. A belépőjegyet ehhez mi nem tudjuk megfizetni, de Jézus már kifizette, amikor meghalt értünk a kereszten. Egy másik alkalommal is vicces dolog történt velem. Egy evangelizáción voltam egy dél-afrikai stadionban, utána pedig a repülőtéren várakoztam, hogy Amerikába repülhessek. Amikor beléptem a toalettre, azt mondta nekem a férfi, aki ott dolgozott: „Üdvözlöm az irodámban!” Ezt rendkívül viccesnek találtam, annyira, hogy muszáj volt nevetnem, és aztán neki is. Ez volt a beszélgetésünk kezdete, aminek végén a férfi átadta az életét Jézusnak. Azt gondoltam, hogy ebből még többet akarok, ezért átmentem egy másik férfi mosdóba is. Ott is szívélyesen köszöntöttek, és az ott lévő férfi is átadta az életét Jézusnak. Nagyon gyakran élek meg a mindennapjaimban ilyen helyzeteket, és utána teljesen belelkesedek. Az evangelizáció lehet ilyen szórakoztató is lehet, és ezt te is meg tudod tanulni! Már sok embert képeztem ki a személyes evangelizációra. Egy ilyen hölgy volt Marie, aki nagyon szégyenlős volt, és nem volt bátorsága ahhoz, hogy beszélgessen az emberekkel, és hogy betegekért imádkozzon. A képzés után részese volt annak, hogy az egyik nap Brémában egyszerre több ember is átadta az életét Jézusnak, és egy csaknem vak férfi újra tudott látni! Sok évvel ezelőtt hoztam egy döntést: hogy minden egyes napomon beszélni fogok az embereknek Jézusról, és imádkozni fogok betegekért. Ezt te is megteheted, és meg fogod tapasztalni, hogyan válik mindez valóra minden nap! Imádkozz ilyen egyszerűen: Jézus! Minden napomon szeretnék megnyerni számodra embereket. A Te Igéd mondja: Az aratni való sok, de a munkás kevés. Szükséged van rám. Nekem pedig szükségem van a Te Szent Lelkedre, aki segít nekem, hogy tanúságtevő legyek. Tölts el engem most a Te erőddel! Egyszerűen csak kezdd el! A mesterek nem az égből pottyannak le! Néha félelem volt bennem, amit meg kellett tagadnom újra és újra, de soha sem adtam fel, és sokat tanultam. Kidolgoztunk egy képzési programot, ahol bárki megtanulhatja, hogy hogyan nyerjen meg embereket Jézus számára. Ez egy háromlépéses módszer a személyes evangelizációhoz. Oda tudsz fordulni az emberekhez. Tudsz nekik Jézusról beszélni. Embereket tudsz így Jézushoz vezetni. A ’Felvértezés és Kiküldetés’ Team nevében, Werner Nachtigal a Global Outreach Day vezetője
 • A tanítványság életforma - Matthias Langhans
  Jézus életében központi helyet foglalt el, hogy meghívott 12 embert, hogy megossza velük az életét, és hogy tanítsa őket. Ez a kis csapat, akiket Ő a tanítványainak nevezett, megbízást kapott, hogy ugyanúgy, mint Jézus, ismét csak tanítványokat képezzen ki. Ami nem jelent egyebet, mint egy olyan életformát élni, amelyben a tanítás és a mindennapi élet összhangban van. Ez az életforma a legjobb táptalaj ahhoz, hogy az emberek újra megismerhessék Jézust, hogy egészségesen fejlődjenek, tanítványokká válhassanak, és azután másokat is Jézus tanítványaivá tegyenek! 2018. 09. 01-jén indul a harmadik fázis: „Tanítványság és Plántálás”. Minden héten egy videóval szeretnénk téged ösztönözni és vezetni, hogy rátalálj egy tanítványi életformára, és hogy a környezetedben lévő embereket is erre az útra tudd vonzani. Örvendezünk annak, hogy Jézus tanítványképző szolgálatát az Ő kegyelme által végezhetjük. Légy részese ennek, és regisztrálj! A „Tanítványozás és Plántálás” Team nevében: Matthias Langhans, Jürg Schaufelberger und Matthias (Kuno) Kuhn
bottom of page