top of page

Flach Ferenc - A Pécsi Imádság Háza vezetője

Szeretem az Imádság Háza szolgálatomat, mert…

Istent egy különleges módon tudom megtapasztalni benne. Kiemel a világi gondolataimból és a mennybéliekkel tölti meg.

 

Az én álmom az Imádság Háza szolgálattal az, hogy…

Egész Pécs városa egyszer az Úr jelenlétét keresse és találja meg.

Flachné Fábián Gabriella

Szeretem az Imádság Háza szolgálatomat, mert…

Az Imádság Házában minden alkalommal megélhetem azt, hogy belépek Isten “tróntermébe”, az Ő csodálatos jelenlétébe, s ebben a "mennyei reflektorfényben" a "mennyei kamerák” előtt angyalai és szentjei társaságában dicsérhetem Őt, miközben Ő hall engem, figyel rám... és komolyan veszi minden szavam.

 

Az én álmom az Imádság Háza szolgálattal az, hogy…

A munkánkkal olyan alapot ássunk a jövő nemzedék számára, hogy az Imádság Háza egészen az Úr eljöveteléig fennmaradjon.

Flach Dorottya

Szeretem az Imádság Háza szolgálatomat, mert…

Nagyon szeretem Istent dicsőíteni énekkel, imádsággal, tánccal, zászlókkal és hangszerrel!

 

Az én álmom az Imádság Háza szolgálattal az, hogy…

Tudjak fejlődni a zongorázásban, és hogy talán majd más hangszeren is tudjak játszani az Úrnak!

Csurgyók Roland

Szeretem az Imádság Háza szolgálatomat, mert…

Itt mindig az Úrral való találkozást élem meg. Sokszor nehéz valóban jelen lenni a szolgálatban, de ilyenkor is mindig megtapasztalom az Úr jelenlétét, és hiányzik, mikor nem tudok Vele itt és így találkozni. Még nagyon sokáig szeretnék az Imádság Házában szolgálni, és dicsőíteni az Urat. Egész addig, míg nem csatlakozok a mennyei dicsőítő karhoz.

Az én álmom az Imádság Háza szolgálattal az, hogy...

Egyre tisztábban és őszintébben dicsérjem az Urat, és hogy a közbenjárásom segítségével sok ember tapasztalja meg Isten kegyelmeit.

Csurgyók-Simon Virág

Szeretem az Imádság Háza szolgálatomat, mert...

Az Imádság Házában az a legjobb, hogy angyalok és emberek együtt dicsérik az Istent.

Az én álmom az Imádság Háza szolgálattal az, hogy...

Felkészíti a szívem Jézus második eljövetelére.

Nagy István

Szeretem az Imádság Háza szolgálatomat, mert…

Kimozdít megszokásaimból, rávezet egy másik útra, amely Isten közelségébe hív! Például megtanít a „hangos”, kimondott szavak imádságára…

 

Az én álmom az Imádság Háza szolgálattal az, hogy…

Kiteljesedjék ez a szolgálat bennem, (szabad legyek egészen ebben), és ez által mások is elhívást kapjanak e „szolgálat” útjára! (imaszándék minden alkalomkor)

Kovácsné Dudás Magdi

Szeretem az Imádság Háza szolgálatomat, mert…

Éppen itthon is gitározgathatnék, énekelhetnék, de a világi dolgok a legnagyobb elhatározást is egy idő után képesek keresztül húzni. A Pihiben be vagyok osztva, elköteleződtem, számítanak rám... Az a gyöngyszem, ami én vagyok, hiányzik a gyöngysorban, ha nem megyek. És persze NAGYON jó együtt lenni az Istennel, (a többiekkel) folyamatos két órán át.

 

Az én álmom az Imádság Háza szolgálattal az, hogy…

A dicsőítésünk utat nyisson a kegyelemnek, hogy áradjon ránk, városunkra, népünkre.

Marxer Dalma

Szeretem az Imádság Háza szolgálatomat, mert...

Vele és Nála mindig otthon vagyok: a Legmélyebb Szeretetben. Jó az Ő jelenlétében látni és megvallani az Ő győzelmét, csodálni az Ő dicsőségét, és befogadni az Ő túlcsorduló, személyes szeretetét! Mindig nyugodt és különlegesen mély alkalom a szolgálat. Egy (Örök)Életre szóló: Szeretem, mert Mennyei.

Az én álmom az Imádság Háza szolgálattal az, hogy...

Jöjjön az ébredés! "Amint a mennyben, úgy a földön is!"

Ignácz Tibor

Szeretem az Imádság Háza szolgálatomat, mert…

Egyre jobban érzem, hogy rátaláltam az igazi küldetésemre. Szeretek közbenjárni városomért, szegényekért, peremen lévőkért. Ez az a hely, ahol Isten előtt megmutathatom a hűségem.

 

Az én álmom az Imádság Háza szolgálattal az, hogy…

Egy nagy csapatban szolgáljam az Urat, „augsburgos” példára, váltott műszakban napi 6 órában. Feleségemmel és közösségi tesókkal.

Ignáczné Janó Judit

Szeretem az Imádság Háza szolgálatomat, mert…

Az Úr ide rendelt engem őrállónak, tehát a helyemen vagyok, az Ő küldetésében vagyok.

                                   

Az én álmom az Imádság Háza szolgálattal az, hogy…

Pécsen elinduljon a 24 órás folyamatos imádság a hét minden napján, a Pécsi Egyházmegye felszabaduljon Isten minden áldásának befogadására. Megszűnjön a városban a prostitúció. A keresztény egyházak és gyülekezetek egységben legyenek és egységük gyümölcseként ébredés köszöntsön városunkra.

Miklósné Kerekes Bernadett

Szeretem az Imádság Háza szolgálatomat, mert…

Felemeli a tekintetemet a Földről. Az Ég felé.

 

Az én álmom az Imádság Háza szolgálattal az, hogy…

Mindazok, akiket a szívemben magammal oda viszek, egy napon megismerjék Jézust úgy, mint azt a személyt, aki a világon a legjobban szereti őket és átadják Neki az életüket.

Márfi-Kerekes Viola

Szeretem az Imádság Háza szolgálatomat, mert...

Itt megtapasztalhatom Isten hűségét, megfürödhetek, gyönyörködhetek az Ő csodálatos jelenlétében, és dicsőíthetem Őt háborítatlanul!!!

Az én álmom az Imádság Háza szolgálattal az, hogy...

Minél több ember megtérjen és megismerje az Istennel-járás örömét.

Nagy ébredés legyen Pécsett és az egész egyházmegyében, Véménden is!

Serbán-Kovács Nóra

Szeretem az Imádság Háza szolgálatomat, mert…

Ott a Legfontosabbal lehetek, miközben növekszik a hitem, az együttérzésem. Akkor Isten vágya lesz az én vágyam, Isten gondolata lesz az én gondolatom is.

 

Az én álmom az Imádság Háza szolgálattal az, hogy…

Megszűnjön az abortusz Pécsett, meggyógyuljanak a beteg gyerekek, és megtérjen a magyar népem.

Pintér Lilla

Szeretem az Imádság Háza szolgálatomat, mert…

Itt mindig van alkalmam Isten dicsőítésére! Szabadon lehetek az Úr előtt.

Az én álmom az Imádság Háza szolgálattal az, hogy...

A dicsőítés által az emberek megtérjenek, közelebb kerüljenek a jó Istenhez. Pécsen megszűnjön a bűnözés, ne végezzenek abortuszokat, és mindenki kedves, türelmes legyen a városban.

Sebastian Holt

Szeretem az Imádság Háza szolgálatomat, mert...

Az esküvőnkön az embereknek reklámozhattuk az Imádság Házát, mivel a közink zenélt, és voltak, akik érdeklődtek iránta.

Az én álmom az Imádság Háza szolgálattal az, hogy...

Növekedjenek a házasságok Magyarországon az Imádság Házának köszönhetően.

Holtné Helstáb Nóri

Szeretem az Imádság Háza szolgálatomat, mert…

Az Imádság Háza Isten műhelye számomra, ahol Isten újjá teremt, ahol engem is eszközként használhat mások átformálásában. Itt tapasztalom meg leginkább Isten sokszínűségét, kreativitását és tróntermét.

Az én álmom az Imádság Háza szolgálattal az, hogy...

Gyermekmisszió indul be, és az új nemzedék megtér!

Lőrincz Ákos

Szeretem az Imádság Háza szolgálatomat, mert…

Itt ismertem a meg a feleségemet.

Az én álmom az Imádság Háza szolgálattal az, hogy...

Egyre több szív nyíljon meg Krisztusnak és az Ő szeretetének.

Horváth Emőke

Szeretem az Imádság Háza szolgálatomat, mert…

Jó az Urat szolgálni minden helyzetben és időben. Másokért közbenjárni folyamatosan.

Az én álmom az Imádság Háza szolgálattal az, hogy...

Felébredjen a föld, és egyre több megtérő legyen.

Horváth Edina

Szeretem az Imádság Háza szolgálatomat, mert…

Az Imádság Háza az a hely, ahová bármikor jöhetek elmélkedni, imádkozni vagy dicsőíteni. Egy hely, ahol minden pillanatban érzem Isten jelenlétét, egy hely, ahol békesség és nyugalom vár, ahol Isten szeretete körbevesz és ahol, ha úgy érzem, énekkel is szólhatok hozzá, ha éppen nem találom a szavakat. Ezáltal még jobban meg tudok nyugodni.

Az én álmom az Imádság Háza szolgálattal az, hogy...

Eljusson Isten szeretete minden nyitott szívű emberhez, hogy erősítsem az egységet a keresztények és a megtérést kereső emberek között.

Bárdonicsek Stella

Szeretem az Imádság Háza szolgálatomat, mert…

Lelkem imádságházának fizikai megnyilvánulása. Földi Mennyországom imaszobája és trónterme.

Az én álmom az Imádság Háza szolgálattal az, hogy...

Tömjén lehessek a dicsőítés oltárán.

Ormándi Lázár

Szeretem az Imádság Háza szolgálatomat, mert…

Amikor itt vagyok, teljesen olyan, mintha Isten tróntermében lennék. És amikor közbenjárok dolgokért, teljesen bizonyossá válik, hogy amiért imádkozunk, az egyenesen az Úr elé megy fel.

Az én álmom az Imádság Háza szolgálattal az, hogy...

Megtérjen Magyarország és a világ, hogy Jézus dicsősége egészen a földre szálljon.

Szűcs Anna

Az én álmom az Imádság Háza szolgálattal az, hogy...

Sokakhoz eljusson Isten üzenete és szeretete.

Schubert Johanna

Szeretem az Imádság Háza szolgálatomat mert,..

a hit útján járhatok, és érezhetem, hogy Mennyei Atyám vezet. Átléphetem határaimat, korlátaimat, Isten szerető jelenlétében. Tanulhatok hálát adni, dicsőíteni, a hitemben újra és újra megújulni, szeretetben növekedni, és mindezt jó testvérek között.

 

Az én álmom az Imádság Háza szolgálattal az, hogy...

egység legyen. Az imában, Istenben találjon egymásra keresztény és keresztény, ember és ember. Álmom, hogy az Atyában a minket elválasztó falak leomlanak, és ezáltal változni kezd közvetlen környezetünk, városunk, országunk, hogy Isten szeretett gyermekei lehessünk, szabadon.

Strohmayer Judit

Szeretem az Imádság Háza szolgálatomat, mert...

Az Imádság Háza számomra hajlék, az otthonom!

"Mily kedves a te hajlékod, Seregek Ura!" Zsolt 84,1 

 

Az én álmom az Imádság Háza szolgálattal az, hogy... 

Az álmom az Atya álma, hogy minden "hajléktalan" otthonra találjon!

"Boldogok, akik házadban laknak, téged dicsérnek szüntelen." Zsolt 84,5

Please reload

Anchor 1

"Falaidra, Jeruzsálem, őröket állítottam, sem éjjel, sem nappal nem hallgathatnak. Ti, akik az Urat emlékeztetitek, sose nyugodhattok. Ne hagyjatok nyugtot neki, míg Jeruzsálemet föl nem építi és dicsőségessé nem teszi a földön." Iz 62,6-7

bottom of page